Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: aangevuld met een verwijzing naar Inkomen nu

...

Het inkomen stijgt dan ten opzichte van de doelstelling en niet ten opzichte van het huidige inkomen. 

Het kan ook te maken hebben met wat er als Netto maandinkomen staat ingevuld bij Inkomen nu. Kijk hier voor meer uitleg.

Gerelateerde vragen

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel in ("inkomen","doelstelling","werkloosheid","netto","maandinkomen")