Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Situatie

Omdat klanten dit jaar in 2020 nog maar 102% (in 2017 101% en in 2018 100% ) mogen lenen van de marktwaarde (na verbouwing), moeten klanten ook eigen geld gaan inbrengen. Waar geef je in Findesk aan hoeveel Eigen geld de klant hiervoor gebruikt?

...