Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hoe pas ik de rekendatum aan in Findesk zodat ik kan rekenen met de geldende toetsnormen op het moment van aanvragen van een offerte?

Klik linksboven op de drie streepjes vóór de namen van de klant(en) en zie halverwege de 'Rekendatum' staan. Klik hier op 'Wijzigen'.

...

2. Vervolgens kom je op de analysepagina waar je de datum kunt wijzigen. Bij het klikken op 'Vaste datum' kun je de datum handmatig aanpassen en opslaan.

...