Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Productwijzigingen

Geplaatst op: 25/3/2021

Het is vanaf nu weer mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen voor een niet verkocht onderpand bij:

...