Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wat gaat er mis in het HDN-schema voor Syntrus?

Het gaat hierbij om het veld “beroep”. Op dit moment is dit veld Conditioneel Verplicht (CV) in HDN voor Syntrus. Dit levert problemen op bij de ontvangst van HDN-aanvragen met pensioeninkomen en/of zelfstandig inkomen. Deze aanvragen komen momenteel niet in QSP terecht.

 

In overleg met Quion is de volgende workaround ingericht.

  • Vul een fictief dienstverband met een inkomen in van € 0,01 of € 1,00.

  • Vul het notitieveld in HDN met daarin de opmerking dat er fictief inkomen is gebruikt (dit is van belang om te voorkomen dat de aanvraag STP doorgaat en er ook stukken worden opgevraagd voor dit fictieve dienstverband).

 

De workaround zal voor aanvragen met bovengenoemde ‘type’ aanvragers nodig zijn tot met 8 november.

De livegang van de definitieve oplossing, middels een correct HDN-schema, staat gepland voor 9 november.

Child pages (Children Display)

...