Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Je klant wil verduurzamen en jij wilt je klant een goed beeld geven. Daarnaast wil je er natuurlijk voor zorgen dat het in je advies duidelijk is welk geld beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen en dat je klant (indien mogelijk) hiervoor beloond wordt met een lagere rente.

Info

Een aantal geldverstrekkers biedt in een apart product (veel) lagere rente aan wanneer de klant wil verduurzamen. Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan die verschillen per geldverstrekker. Denk aan een beperking in de aflosvorm, de keuze in rentevastperiode, de looptijd van het leningdeel en/of er meerdere duurzame leningdelen verstrekt mogen worden

Mocht jouw advies niet passen binnen die specifieke voorwaarden, niks aan de hand, energiebesparende maatregelen kunnen gewoon meegefinancierd worden en de daarbij behorende verruiming wordt gewoon meegeteld in de maximale hypotheek.

Energiebesparende maatregelen kunnen op 2 manieren worden meegefinancierd:

 1. EBV - Energiebesparende voorzieningen

  1. een gedefinieerde lijst aan werkzaamheden rondom energiebesparende maatregelen

 2. EBB - Energie bespaarbudget

  1. een, nog ongedefinieerd, budget waarmee geïnvesteerd kan worden in energiebesparende maatregelen.

Op deze pagina laten we je zien hoe de speciale duurzaamheidsproducten werken en hoe je je klant daarin een goed beeld geeft.

Note

Een Duurzaamheidslening van SVn valt niet binnen de hypotheek en kan daarmee niet binnen de Samenstelling worden opgevoerd. Wanneer je deze inzichtelijk wil hebben voor het advies, zal je deze als persoonlijke lening binnen de verplichtingen moeten opvoeren. Ditzelfde geldt voor de Energiebespaarlening van het Nationale Warmtefonds.

Stap 1

Zorg dat je bij je adviesthema Hypotheek aangeeft dat de klant energiebesparende maatregelen wil financieren.

Hiervoor ga je naar tabblad Onderpand. Vul hierbij het bedrag voor EBV en/of EBB in.

Stap 2

Zodra je bij Samenstellen de nieuwe hypotheek hebt samengesteld, kun je de inhoud per leningdeel bepalen.

Klik hiervoor op het leningdeel en je zult de inhoud van het leningdeel kunnen aanpassen.

Stap 3

Vervolgens ga je naar Kijk & Vergelijk.

Hier zal Findesk je tonen welke geldverstrekkers rekening houden met een duurzaamheidsleningdeel.

Dit doen we door het ‘bladicoontje’ met daarbij een tekstuele uitleg.

Daarnaast tonen we bij de producteigenschappen of de geldverstrekker de mogelijkheid biedt.

Mocht dit het geval zijn, zullen wij ook rekening houden met de eventueel geldende rentekorting die de geldverstrekker hiervoor rekent op het bewuste duurzaamheidsleningdeel.

Stap 4

Het adviesrapport kent hierdoor een aantal toevoegingen. Deze toevoegingen zorgen voor een beter beeld van de cijfers en de onderbouwing. We nemen ze stap voor stap door.

Onderdeel Doel van het hypotheekgesprek

Hier is een verdeling toegepast in het geld wat de klant beschikbaar wenst te hebben voor verbouwen. Geld beschikbaar voor verduurzaming wordt hierin ‘afgesplitst’ (zie afbeelding).

Onderdeel Maximale toegestane maandlasten

Hier is een tekst aan toegevoegd indien van toepassing, namelijk:

 • De maximale financiering op basis van uw inkomen is verruimd, omdat u gaat voor energiebesparende voorzieningen en/of een energie bespaarbudget. Aan de hand van uw energielabel is hier een verruiming aan gekoppeld. Deze verruiming wordt meegenomen in de bepaling van de beschikbare ruimte in de maandlasten door deze op te tellen bij de verantwoorde last. Op deze manier wordt in het maximale hypotheekbedrag rekening gehouden met de extra leenruimte die mogelijk is.

Onderdeel Hypotheekconstructie

Bij dit onderdeel laten we door het ‘bladicoontje’ zien dat dit het Duurzaamheidsleningdeel is (zie afbeelding). Tevens voeren we deze door in de Financieringsopzet.

Samenvattend

 • Binnen Samenstellen een leningdeel als Duurzaam aanmerken

 • Controles die helpen bij het maken van de juiste productkeuzes om in aanmerking te komen voor de "groene" voorwaarden

  • Alleen bij de aflosvormen annuïtair en lineair

  • Alleen bij financiering van EBV e/o EBB

  • Maximaal 1 leningdeel aangemerkt als Duurzaam

 • Makkelijke herkenning van het duurzame leningdeel in Findesk maar ook in het adviesrapport

 • Uitbreiding van het adviesrapport m.b.t de energiebonus