Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Let op! In de financieringsopzet is 'Renteverlies tijdens de bouw' niet zichtbaar als eenmalig aftrekbare kosten. Dit omdat uit de betaalde lasten moet blijken wat de klant terug kan vragen bij de (voorlopige) aangifte en het niet het volledige bedrag kan zijn in het eerste jaar. 

Renteverlies tijdens bouw

...