Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Parameternaam

Omschrijving

Type

{{AdviesType}}

Geeft de doelstelling van het actieve hypotheekadvies terug.

Tekst

{{BurgerlijkeStaatAanvrager}}

Geeft de burgerlijke staat van de aanvrager uit klantgegevens terug.

Tekst

{{EenmaligeAftrekbareKosten}}

Geeft de optelsom van eenmalig aftrekbare kosten terug. Onder eenmalig aftrekbare kosten vallen: taxatiekosten, bemiddelingskosten, advieskosten, notariskosten, kadasterkosten, boeterente en/of renteverlies.

Bedrag

{{EigenMiddelenAanvrager}}

Geeft de in te brengen eigen middelen van de aanvrager terug. Wordt alleen teruggegeven als eigen middelen bij Financiering gespecificeerd zijn.

Bedrag

{{EigenMiddelenPartner}}

Geeft de in te brengen eigen middelen van de partner terug. Wordt alleen teruggegeven als eigen middelen bij Financiering gespecificeerd zijn.

Bedrag

{{EigenwoningreserveAanvrager}}

Geeft de eigenwoningreserve van de aanvrager uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{EigenwoningreservePartner}}

Geeft de eigenwoningreserve van de partner uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{EigenwoningreserveSamen}}

Geeft de optelsom van de eigenwoningreserve van de aanvrager en de partner uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{EigenwoningschuldAanvrager}}

Geeft de eigenwoningschuld van de aanvrager uit Woonsituatie terug. Onder de eigenwoningschuld wordt de gehele box1 schuld verstaan.

Bedrag

{{EigenwoningschuldPartner}}

Geeft de eigenwoningschuld van de partner uit Woonsituatie terug. Onder de eigenwoningschuld wordt de gehele box1 schuld verstaan.

Bedrag

{{EigenwoningschuldSamen}}

Geeft de eigenwoningschuld voor 'Samen' uit Woonsituatie terug. Onder de eigenwoningschuld wordt de gehele box1 schuld verstaan.

Bedrag

{{EindDatumRenteAftrekNieuwRechtMinderDan360MaandenAanvrager}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de eigenaar aanvrager is, die onder het nieuwe recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{EindDatumRenteAftrekNieuwRechtMinderDan360Maanden}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de eigenaar samen is, die onder het nieuwe recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{EindDatumRenteAftrekNieuwRechtMinderDan360MaandenPartner}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de eigenaar partner is, die onder het nieuwe recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{EindDatumRenteAftrekOudRechtMinderDan360MaandenAanvrager}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de eigenaar aanvrager is, die onder het oude recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{EindDatumRenteAftrekOudRechtMinderDan360Maanden}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de eigenaar samen is, die onder het oude recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{EindDatumRenteAftrekOudRechtMinderDan360MaandenPartner}}

Geeft een lijst terug van leningdelen, in de gekozen samenstelling, waarbij de partner samen is, die onder het oude recht vallen, waarbij de renteaftrek korter is dan 30 jaar, omdat er sprake is van een eigenwoningverleden. 

Bullet list

{{HypotheekVormAflosverplichting}}

Geeft een lijst terug van aflosvormen in de gekozen samenstelling die onder het nieuwe recht vallen met een renteaftrek van 360 maanden.

Bullet list

{{InbrengEigenwoningreserveAanvrager}}

Geeft de gespecificeerde in te brengen eigenwoningreserve van de aanvrager uit de eigen middelen specificatie terug.

Bedrag

{{InbrengEigenwoningreservePartner}}

Geeft de gespecificeerde in te brengen eigenwoningreserve van de partner uit de eigen middelen specificatie terug.

Bedrag

{{LangsteLooptijdInSamenstellen}}

Geeft de looptijd van het langstlopende leningdeel uit de gekozen samenstelling terug

Tekst

{{Leningdelen}}

Geeft een lijst van leningdelen van de gekozen samenstelling terug in de volgende vorm: <Aflosvorm> van <Eigenaar> voor <Bedrag>

Bullet list

{{LeveringsdatumAanvrager}}

Geeft de leveringsdatum van een van de aanvrager verkochte woning uit Woonsituatie terug

Datum

{{LeveringsdatumPartner}}

Geeft de leveringsdatum van een van de partner verkochte woning uit Woonsituatie terug

Datum

{{LeveringsdatumSamen}}

Geeft de leveringsdatum van een gezamenlijke verkochte woning uit Woonsituatie terug

Datum

{{Ltv}}

Geef het LTV percentage uit het actieve hypotheekadvies terug.

Percentage

{{LooptijdenInMaandenKorterDan360Maanden}}

Geeft leningdelen met een looptijd korter dan 360 maanden uit de gekozen samenstelling terug.

Inline list

{{MaatschappijHypotheekAanvrager}}

Geeft de naam van de maatschappij van een hypotheek met een opbouwproduct van de aanvrager uit Woonsituatie terug.

Tekst

{{MaatschappijHypotheekPartner}}

Geeft de naam van de maatschappij van een hypotheek met een opbouwproduct van de partner uit Woonsituatie terug.

Tekst

{{MaatschappijHypotheekSamen}}

Geeft de naam van de maatschappij van een hypotheek met een opbouwproduct met eigenaar samen uit Woonsituatie terug.

Tekst

{{MaximaleNettoMaandlasten}}

Geeft de gewenste netto maandlasten terug die opgegeven is bij Doelstelling.

Bedrag

{{MaximaalHypotheekBedrag}}

Geeft het maximale hypotheekbedrag terug, op basis van de gemaakte samenstelling, het inkomen en het onderpand.

Bedrag

{{Aanvrager}}

Geeft de naam van de aanvrager uit het dossier terug

Tekst

{{Partner}}

Geeft de naam van de partner uit het dossier terug

Tekst

{{NaamGekozenGeldverstrekker}}

Geeft de naam van de gekozen geldverstrekker in Kijk & Vergelijk terug.

Tekst

{{NaamVorderingCrediteur}}

Geeft aan wie, in het geval van het ontstaan van een vordering, minder recht heeft op de verkoopopbrengst.

Bedrag

{{NaamVorderingDebiteur}}

Geeft aan wie, in het geval van het ontstaan van een vordering, meer recht heeft op de verkoopopbrengst.

Bedrag

{{OverbruggingAanvrager}}

Geeft de overbrugging van de aanvrager terug. Dit wordt alleen teruggegeven wanneer een overbruggingskrediet is gespecificeerd.

Bedrag

{{OverbruggingPartner}}

Geeft de overbrugging van de partner terug. Dit wordt alleen teruggegeven wanneer een overbruggingskrediet is gespecificeerd.

Bedrag

{{OverbruggingSamen}}

Geeft de optelsom van de overbrugging van de aanvrager en partner terug. Dit wordt alleen teruggegeven wanneer een overbruggingskrediet is gespecificeerd.

Bedrag

{{HypotheekVormOvergangsrecht}}

Geeft een lijst terug van aflosvormen in de gekozen samenstelling die onder het oude recht vallen. 

Bullet list

{{Passeerdatum}}

Geeft de passeerdatum terug.

Datum

{{PercentageEigenaarVordering}}

Geeft het percentage eigenaar van de woning terug van diegene die recht heeft op de vordering, om hier de vordering mee te kunnen berekenen.

Percentage

{{RentevastperiodeHogerGelijkAan10Jaar}}

Geeft alle rentevastperiodes, die hoger of gelijk zijn aan 120 maanden, uit de gekozen samenstelling terug.

Inline list

{{RentevastperiodeLagerDan10Jaar}}

Geeft alle rentevastperiodes, die korter zijn dan 120 maanden, uit de gekozen samenstelling terug.

Inline list

{{Rentevastperiode}}

Geeft alle rentevastperiodes uit de gekozen samenstelling terug.

Inline list

{{RentevastperiodesAnnuitairLineair}}

Geeft alle rentevastperiodes van annuïtaire en lineare leningdelen uit de gekozen samenstelling terug.

Inline list

{{RestSchuldHuidigeHypotheekAanvrager}}

Geeft de totale restschuld van de huidige hypotheek (of hypotheken) van de aanvrager uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{RestSchuldHuidigeHypotheekPartner}}

Geeft de totale restschuld van de huidige hypotheek (of hypotheken) van de partner uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{RestSchuldHuidigeHypotheekSamen}}

Geeft de totale restschuld van de huidige hypotheek (of hypotheken) van samen uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{SomAflossingsvrijeLeningdelen}}

Geeft de som van alle aflossingsvrije leningdelen in de gekozen samenstelling terug.

Bedrag

{{TotaalBedragBox3}}

Geeft de som van alle box3 leningdelen in de gekozen samenstelling terug.

Bedrag

{{TotaalBedragNieuwFiscaalRecht}}

Geeft de som van alle nieuw recht leningdelen in de gekozen samenstelling terug. 

Bedrag

{{TotaalBedragOudFiscaalRecht}}

Geeft de som van alle oud recht leningdelen in de gekozen samenstelling terug. 

Bedrag

{{TotaalEigenMiddelen}}

Geeft de som van de totaal in te brengen eigen middelen terug.

Bedrag

{{TotaalHypotheekBedrag}}

Geeft het hypotheekbedrag terug.

Bedrag

{{TotaalVermogenAanvrager}}

Geeft het totale vermogen van de aanvrager uit de inventarisatie terug.

Bedrag

{{TotaalVermogenPartner}}

Geeft het totale vermogen van de partner uit de inventarisatie terug.

Bedrag

{{TotaalVermogenSamen}}

Geeft de optelsom van het totale vermogen van de aanvrager en de partner uit de inventarisatie terug.

Bedrag

{{TotaleActueleWaardeHuidigeHypotheekAanvrager}}

Geeft de totale actuele waarde van opbouwhypotheken van de aanvrager uit de Woonsituatie terug

Bedrag

{{TotaleActueleWaardeHuidigeHypotheekPartner}}

Geeft de totale actuele waarde van opbouwhypotheken van de partner uit de Woonsituatie terug

Bedrag

{{TotaleActueleWaardeHuidigeHypotheekSamen}}

Geeft de totale actuele waarde van opbouwhypotheken van met eigenaar 'samen' uit de Woonsituatie terug

Bedrag

{{TotaleDubbeleMaandlastenAanvrager}}

Geeft de totale dubbele maandlasten voor de aanvrager terug. Wordt berekent door het verschil in leveringsdatum en passeerdatum te berkenen en naar boven af te ronden (1,2 maand wordt 2 maanden). Gebruikt het verschil in maanden om dit te vermenigvuldigen met de huidige bruto maandlast van alle hypotheken van de aanvrager, om de dubbele maandlasten te berekenen.

{{TotaleDubbeleMaandlastenPartner}}

Geeft de totale dubbele maandlasten voor de partner terug. Wordt berekent door het verschil in leveringsdatum en passeerdatum te berkenen en naar boven af te ronden (1,2 maand wordt 2 maanden). Gebruikt het verschil in maanden om dit te vermenigvuldigen met de huidige bruto maandlast van alle hypotheken van de partner, om de dubbele maandlasten te berekenen.

{{TotaleDubbeleMaandlastenSamen}}

Geeft de totale dubbele maandlasten voor zowel de aanvrager als de partner terug. Wordt berekent door het verschil in leveringsdatum en passeerdatum te berkenen en naar boven af te ronden (1,2 maand wordt 2 maanden). Gebruikt het verschil in maanden om dit te vermenigvuldigen met de huidige bruto maandlast van alle hypotheken van zowel de aanvrager als de partner, om de dubbele maandlasten te berekenen.

{{TotaleVerwervingskosten}}

Geeft de totale kosten voor verwerving van de woning terug.

Bedrag

{{TotaleFinancieringsbehoefte}}

Geeft de totale kosten voor de woning aan inclusief alle bijkomende kosten

Bedrag

{{VerbouwingskostenMetEBV}}

Geeft de optelsom van de verbouwingskosten en de EBV uit het actieve hypotheekadvies terug.

{{VerkoopkostenHuidigeWoningAanvrager}}

Geeft de verkoopkosten van een van de aanvrager verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerkoopkostenHuidigeWoningPartner}}

Geeft de verkoopkosten van een van de partner verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerkoopkostenHuidigeWoningSamen}}

Geeft de verkoopkosten van een gezamenlijk verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerkoopOpbrengstAanvrager}}

Geeft de verkoopopbrengst van een van de aanvrager verkochte woning uit Woonsituatie terug. Dit is niet het eigenwoningreserve, maar inclusief box 3.

Bedrag

{{VerkoopOpbrengstPartner}}

Geeft de verkoopopbrengst van een van de partner verkochte woning uit Woonsituatie terug. Dit is niet het eigenwoningreserve, maar inclusief box 3. 

Bedrag

{{VerkoopOpbrengstSamen}}

Geeft de verkoopopbrengst van een gezamenlijke verkochte woning uit Woonsituatie terug. Dit is niet het eigenwoningreserve, maar inclusief box 3. 

Bedrag

{{VerkoopprijsHuidigeWoningAanvrager}}

Geeft de verkoopprijs van een van de aanvrager verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerkoopprijsHuidigeWoningPartner}}

Geeft de verkoopprijs van een van de partner verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerkoopprijsHuidigeWoningSamen}}

Geeft de verkoopprijs van een gezamenlijk verkochte woning uit Woonsituatie terug.

Bedrag

{{VerschilInbrengVordering}}

Geeft het verschil in totale inbreng aan eigen middelen (inclusief overbrugging) tussen aanvrager en partner terug.

Bedrag

{{VolledigNieuwRechtAflosvorm}}

Geeft aan of de gekozen samenstelling volledig annuïtair, lineair of annuïtair en lineair is. Wordt gebruikt voor starters.

{{Vordering}}

Geeft het berekende bedrag aan vordering terug, dat ontstaat na verschil in inbreng eigen middelen.

Bedrag