Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nieuw HDN-scherm beschikbaar

Geplaatst op: 16/05/2019

Per heden is er bij Kantoor een nieuwe pagina beschikbaar waarop de HDN-gegevens vermeld staan. Tot nu toe kon je alleen je eigen HDN-nummer zien bij 'Profiel'. Nu is dit HDN-nummer met aanvullende informatie beschikbaar op de pagina 'HDN inregelen'.

Naast inzage in het HDN-nummer, kun je hier ook aanvullende informatie met betrekking tot het gekoppelde certificaat ophalen.

Image Modified