The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Hoe moet ik AOW als inkomensbron toevoegen

Situatie

Je klant is met pensioen en ontvangt AOW en een pensioeninkomen. Waar vul ik dit in?

Uitleg

Zodra je klant de AOW leeftijd heeft bereikt, kun je bij 'Inkomen nu' de bron 'AOW' toevoegen evenals de bron 'Pensioen'. Het thema Pensioen zal dan uitgevlakt zijn en is niet meer te benaderen. 

Heeft jouw klant de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, dan zie je in het thema 'Pensioen' bij 'Inventarisatie' staan hoeveel inkomen jouw klant vanuit de wet zal ontvangen aan AOW. Onder 'Inventarisatie' moet ingevuld worden op welk pensioen de klant recht heeft vanaf AOW datum. Findesk houdt rekening met de pensioeninkomsten zodra de klanten binnen 10 jaar van de AOW datum afzitten. 

image-20240102-083939.png

Let op

Hebben de door jou opgevoerde pensioenregelingen een pensioendatum die ná de AOW datum ligt? Dan is er mogelijk een gat in het inkomen waardoor de maximale leencapaciteit zal dalen. Dit is op te lossen door de pensioenregelingen aan te laten sluiten op de door Findesk vastgestelde AOW datum.Tip

Klik in het thema Pensioen aan de rechterkant van je scherm eens op de grijze balkjes van het staafdiagram. Je ziet nu onder het staafdiagram uit welke inkomensbronnen het inkomen is opgebouwd.Gerelateerde onderwerpen