Een advies in het thema Arbeidsongeschikt

Voor klanten die binnen de twee jaar van hun pensioenleeftijd af zitten staat het thema arbeidsongeschiktheid dicht, daar je voor hen geen advies meer kan geven en het inkomen in die tussenliggende periode betaalt wordt door de huidige werkgever.

Doelstelling

In de doelstelling bepaal je welk inkomen jouw klant nodig heeft om minimaal rond te komen. Standaard staat hier het huidige gezamenlijke netto inkomen vermeld.

Vervolgens kies je een arbeidsongeschiktheidsscenario. Van hoeveel procent arbeidsongeschiktheid en restverdiencapaciteit wil je uitgaan in de terugval berekening? Dan kun je of selecteren of zelf samenstellen door de percentages aan te passen.

Een restverdiencapaciteit van 0% geeft aan dat er van de restverdiencapaciteit niks benut wordt en er geen inkomen uit arbeid meer is.

Een restverdiencapaciteit van 50% geeft aan dat van de restverdiencapaciteit die er nog is, de helft wordt benut en daarbij inkomen uit arbeid aanwezig is.

Let op: bij de berekening van de terugval, wordt uitgegaan van het SV-loon en berekende netto maandsalaris zoals berekent bij Inkomen Nu.

Inventarisatie

De eerste 2 ziektejaren worden door de werkgever betaald. Per jaar kun je het het percentage doorbetaling invullen.

Let op: deze 2 ziektejaren zijn niet zichtbaar in de staafdiagram. Deze begint ná de eerste twee ziektejaren, in maand 25.

Na de eerste twee ziekte jaren krijgt de klant een uitkering van het UWV, de loongerelateerde uitkering, voor een x aantal maanden.

Vervolgens kun je in de inventarisatie eventuele aanwezige werkgevers- en/of privé regelingen opvoeren. Hoe deze berekent worden kun je vinden op de volgende pagina https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/1035272254

Door op een staaf in het diagram te klikken, zie je waar en hoe het eventuele tekort ontstaat.

 

Adviseren

Bovenaan de adviseren pagina wordt getoond wat de gemiddelde terugval is per periode en in totaal. Aan de hand hiervan kun je bepalen of jouw klant zelf nog een gedeelte van de terugval kan opvangen door zelf aanvullen in te vullen of te gaan voor het aangegeven te verzekeren bedrag.

Tip: Soms kan er geen indicatieve premie berekend worden. Als je dan toch doorklikt naar Kijk & Vergelijk kun je zien waarom niet, door op ‘Voorwaarden voldaan: X Nee’ te klikken. Vaak kloppen de ingevoerde datums niet (eindleeftijd te hoog of onjuiste duur)