The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Release notes 6-10

Nieuw verzekeringstype AO

Geplaatst op: 6/10/2020

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringstypen "WIA Aanvullend jaarbedrag" en "WIA Aanvulling % van het salaris" zijn samengevoegd tot het nieuwe type "WIA Inkomensaanvulling". Binnen dit type kan je vervolgens selecteren of de verzekering een vast bedrag per jaar uitkeert of een percentage van het salaris.