The following macros are not currently supported in the header:
  • style

06-11-2020

Nieuwe financieringslastnormen 2021

Geplaatst op: 6/11/2020

De nieuwe financieringslastnormen zijn door het NIBUD bekend gemaakt, met daarin de volgende wijzigingen voor 2021:

  • Nieuwe woonquotetabellen

  • Een tweede inkomen telt voor 90% mee

  • De 3% norm geldt voor inkomens groter dan € 21.500,- en kleiner dan € 31.000,-

We hebben ervoor gezorgd dat je deze normen nu ook in Findesk kunt gebruiken.

 

Maximale hypotheek 2021 berekenen in de sneltoets
De gewijzigde inkomensgrens en woonquotes voor de 3%-norm zijn vanaf heden beschikbaar in de sneltoets en in jouw dossiers. In de sneltoets wordt nu standaard getoetst met de normen voor 2021. Je kunt nog steeds gebruik maken van de normen van 2020 door bij het toetsjaar 'Januari 2020' te kiezen.

Maximale hypotheek 2021 berekenen in dossiers
In jouw dossiers wordt vanaf vandaag, bij een rekendatum in 2021, de nieuwe norm gehanteerd. Je kunt de rekendatum aanpassen op het Analysescherm. Er wordt ook met 2021 normen gerekend wanneer je de passeerdatum op 1 februari 2021 of later zet in een dossier. Wil je in je dossier nog wel rekenen met de normen van 2020, dan kun je de rekendatum aanpassen op het analysescherm naar een datum in 2020.

NHG-grenzen en kosten 2021 toegevoegd

Geplaatst op: 6/11/2020

In 2021 wordt de NHG-grens verhoogd van € 310.000 naar € 325.000 (zonder EBV) en van € 328.600 naar € 344.500 met EBV.

Deze wijzingen zijn vanaf nu in Findesk verwerkt.
Findesk zal, wanneer de rekendatum in het dossier op of na 1-1-2021 ligt, de nieuwe NHG-normen hanteren bij het bepalen van de maximale hypotheek en in de controles bij Kijk & Vergelijk. Je kunt de rekendatum instellen op het Analysescherm. Dossiers met een rekendatum in 2020 worden aan de hand van de huidige grenzen gecontroleerd.