The following macros are not currently supported in the header:
  • style

03-12-2020

Vereenvoudiging Callas en Woongarant producten

Geplaatst op: 3/12/2020

Het aantal Callas/Woongarant producten in Findesk is teruggebracht. Waar voor hen voor zowel Callas InkomensGarantie als Woongarant Verzekerd Inkomen Plan 2 varianten te vinden waren, is dit er nu nog maar 1 per maatschappij.

De producten zijn samengevoegd doordat het onderscheid tussen beide varianten nu gemaakt wordt op basis van het Eigen risico (365 dagen of 730 dagen). Deze geef je aan in het advies.

Wegingsfactor voor studieleningen aangepast voor 2021

Geplaatst op: 3/12/2020

De wegingsfactor van studieleningen bij DUO is aangepast voor adviezen met een rekendatum van 2021. De factor voor studiefinanciering is gewijzigd van 0,75% naar 0,65% en de factor voor een lening conform de Wet studievoorschot wijzigt van 0,45% naar 0,35%.