Overdrachtsbelasting berekening

De overdrachtsbelasting in Findesk wordt berekend over de hoogste waarde in het economisch verkeer. Vaak is dit de koopsom, maar wanneer de marktwaarde hoger ligt dan de koopsom zal Findesk de overdrachtsbelasting over de marktwaarde berekenen. Het bedrag is naar eigen wens aan te passen. De volgende link geeft informatie over deze visie. Daarnaast vind je hier meer informatie over de startersvrijstelling.

Hoe wordt de overdrachtsbelasting berekend in Findesk?

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van een woning - de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het maakt in deze gevallen niet uit of zij ooit eerder een woning hebben gekocht, er is sprake van een eenmalige mogelijkheid vanaf 2021. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, gaan 2% overdrachtsbelasting betalen. Ongeacht de leeftijd betalen beleggers 10,4% overdrachtsbelasting. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Per 1 april 2021 geldt er een woningwaarde grens voor de overdrachtsbelastingvrijstelling. De vrijstelling voor 2024 is alleen nog van toepassing bij woningen van € 510.000 of lager.

Hoe vind ik dit terug in Findesk?

Je kunt dit vinden in het thema Hypotheek met als doelstelling een bestaande woning kopen en bij ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid (indien van toepassing). Het is belangrijk dat je de passeer- en rekendatum op de juiste datum zet. Hierdoor rekent Findesk met de juiste normen. Hieronder tref je een aantal voorbeeld cases met berekeningen:

  1. Case; een alleenstaande van 33 jaar oud met als doelstelling een bestaande woning kopen. De passeerdatum in dit geval is 1-1-2023 of later en het gaat om eigen bewoning de koopsom is 300.000 euro. Je zult nu in Findesk zien dat er 0% overdrachtsbelasting is berekend en hier wordt een melding van gemaakt onder de berekening.

     

  2. Case; een alleenstaande van 33 jaar oud met als doelstelling een bestaande woning kopen maar géén eigen bewoning met als passeerdatum 1 januari 2023 of later. Koopsom bedraagt 150.000 euro. Findesk berekend over 150.000 euro 10,4% overdrachtsbelasting á 15.600 euro.

  3. Case; een stel van 32 en 35 jaar koopt samen een eigen woning en hebben een passeerdatum in februari 2023, verhouding eigendom is 50% - 50%. De koopsom bedraagt 250.000 euro. Findesk berekend over 125.000 euro 0% belasting en over 125.000 euro 2% belasting, wat uitkomt op 2.500 euro overdrachtsbelasting.

  4. Case; een stel van 23 en 25 koopt samen een eigen woning en de passeerdatum staat op 1 april 2023 of later. De koopsom is 380.000 euro. Findesk berekend in deze case geen overdrachtsbelasting = 0%.

  5. Case; een stel van 23 en 25 koopt samen een eigen woning en de passeerdatum staat op 1 april 2023 of later. De koopsom is 550.000 euro. Findesk berekend in deze case een overdrachtsbelasting voor beide van 2%, dit komt neer op 11.000 euro aan overdrachtsbelasting.