The following macros are not currently supported in the header:
  • style

01-07-2021

Nieuwe sociale cijfers in Findesk

Geplaatst op: 1/7/2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages die gelden voor werknemers veranderen.

Per 1 juli 2021 wijzigen de sociale uitkeringsbedragen. De actuele cijfers voor AOW, ANW en minimumloon zijn nu ingebouwd in Findesk.

NHG wijziging aflopende renteaftrek 1 juli 2021

Geplaatst op: 1/7/2021

Vanaf 2031 vervalt voor de eerste klanten de hypotheekrenteaftrek door het bereiken van de 30-jaarstermijn.  Per 1 januari 2031 kan dit impact hebben op de eerste klanten met een lening die niet volledig is afgelost aan het einde van de looptijd, wanneer deze binnen 10 jaar van dit moment een nieuwe financiering aangaan. Wanneer dit het geval is, dan dient het vervallen van de aftrek meegenomen te worden in de maximale financieringslast. Vanaf 1 juli toetst Findesk met de normen zoals door NHG vastgesteld omtrent het vervallen van de renteafrek.

Voor aanvragen zonder NHG kunnen geldverstrekkers afwijkende acceptatie normen hanteren.

Productwijzigingen

Geplaatst op: 1/7/2021

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de productvoorwaarden:

  • Dazure heeft de keuringswaarden voor de standaard en uitgebreide medischekeuring verruimd

  • ING Hypotheken heeft het maximale overbruggingskrediet bij niet-verkochte woning verruimd naar 95 %

  • Venn Hypotheken heeft een minimaal leningdbedrag opgsteld van € 5.000

  • Voor meerdere producten is een nieuwe acceptatiegids aangeleverd