Verschil toetsinkomen en inkomen bij overlijden partner

Het eerste verschil betreft het Wezenpensioen: 2x € 42 = € 84 welke niet meegenomen wordt in het toetsinkomen omdat het niet inkomen van de aanvrager zelf. Dit is dus wel inkomen dat in het netto inkomen meegaat maar niet een onderdeel is van het toetsinkomen. 

 

Toetsinkomen

Toelichting

Toetsinkomen

Toelichting

€ 40.756

Inkomen van de aanvrager

€ 211

Nabestaandenpensioen

€ 5.823

Polis van € 42.700 (€ 42.700 / 88 maanden) * 12 maanden = €5.823. De 88 maanden is berekend vanaf 01-04-2021 tot 01-08-2028

€ 7.882

Polis van € 294.279 (€ 294.279 /448 maanden)* 12 maanden = € 7.882. De 448 maanden is berekend vanaf 01-04-2021 tot 01-08-2058

€ 54.672

Dit is dus het totale toetsinkomen wat er jaarlijks is op het moment van het scenario (01-04-2021)

 

Als we kijken naar het netto bedrag dat er uit de polissen wordt uitgekeerd verandert er iets wat het verschil veroorzaakt. Als je overlijdt op het moment van 01-04-2021 bepaal je een toetsinkomen. Echter, een uitkering ontvang je pas later en dus rekent Findesk met een 1 maand later als moment van het uitkeren per maand. Wat je dan krijgt is dat je dus het bedrag in een periode krijgt dit als geheel over 1 maand minder wordt uitgekeerd. Dit ziet er dan als volgt uit: 

€ 5.890

Polis van € 42.700 (€ 42.700 / 87 maanden) * 12 maanden = €5.823. De 87 maanden is berekend vanaf 01-05-2021 tot 01-08-2028

€ 7.900

Polis van € 294.279 (€ 294.279 /447 maanden)* 12 maanden = € 7.882. De 447 maanden is berekend vanaf 01-05-2021 tot 01-08-2058

En dan ziet te optelling er als volgt uit: 

Inkomen + netto polisuitkering

Inkomen + netto polisuitkering

€ 40.756

€ 211

€ 84

€ 5.890

€ 7.900

€ 54.841

Het verschil tussen beide bedragen (€ 54.841 minus € 54.672) is dan het genoemde bedrag van € 169.