Woonsituatie opvoeren

Het opvoeren van de huidige woonsituatie, hypotheek, eventuele eigenwoningreserves en eigenwoningverledens vul je in op de woonsituatie pagina.

In deze FAQ vind je per onderstaande onderdelen tekstueel en per video een toelichting/uitleg.

De video is naast op de FAQ, ook te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=3B_iFwZn2fQ

 

 

 


Huidige woonsituatie

Bij het invoeren van de huidige woonsituatie richt jij je op de woning die de klant nu in zijn bezit heeft.

De inventarisatie van de huidige woonsituatie begint met de vraag;
Wonen jullie samen? (alleen indien er een partner is opgevoerd)

 • Bij Nee, zul je twee woonsituaties moeten opvoeren, één voor de aanvrager en één voor de partner.

  •  Dan volgt de vraag; ‘Hoe wonen jullie’: de te maken keuze is;
   Huurwoning – Inwonend - Koopwoning.

 • Bij Ja, dan is er een vervolgvraag ontwikkeld om de fiscaliteit in Findesk te verduidelijken namelijk;
  Zijn jullie beide eigenaar van de woning? Je voert in dit geval één woning op.

o   Dan volgt de vraag; ‘Hoe wonen jullie’: de te maken keuze is;
Huurwoning – Inwonend - Koopwoning.

Wanneer je kiest voor een huurwoning, vul je de huur in en eventueel de servicekosten/overige kosten per maand.

Wanneer je kiest voor inwonend, heb je de mogelijkheid in te vullen welke kosten hiervoor gedragen worden door de klant.

Wanneer je kiest voor koopwoning, zijn er een aantal velden die gevuld kunnen/moeten worden welke gerelateerd zijn aan de huidige hypotheek:

 • Eigendomsverhouding;

 • Marktwaarde;

 • WOZ Waarde;

 • Erfpachtcanon;

 • Soort woning;

 • Doel huidige woning;

o   Blijven wonen: blijven willen verbouwen en/of oversluiten of een tweede hypotheek;

o   Verkocht: de woning is verkocht en de leveringsdatum bevindt zich in de toekomst;

o   Verkopen: de woning staat in de verkoop en is nog niet verkocht.


De vervolgvragen die je ziet bij het kiezen voor Verkocht of Verkopen zijn:

 •   Verkoopprijs (te verwachten of daadwerkelijke);

 •   Verkoopkosten;

 •   Leveringsdatum

Let op: zowel bij een verkochte als een te verkopen woning, bevindt de leveringsdatum zich in de toekomst. Is de woning verkocht en woont de klant hier niet meer, dan is de hypotheek afgelost en is er potentieel een eigenwoningreserve of eigenwoningverleden ontstaan die je in kan vullen onder ‘Eigenwoningreserve’ of ‘Eigenwoningverleden’.

Hypotheek & Leningdelen

Een huidig lopende hypotheek voeg je toe door op Toevoegen te klikken. Het is niet langer noodzakelijk het volledige hypotheekverleden op te voeren. Vul het hypotheekverleden waar in de nieuwe samenstelling rekening mee gehouden moet worden onder ‘Eigenwoningverleden’ .

Betreft het een hypotheek die beëindigd is waar nog een Bestaande eigenwoningschuld (BEWS) of Aflosstand van toepassing is, vul deze dan onder ‘Eigenwoningverleden’. De bestaande eigenwoningschuld (BEWS) is een eigenwoningschuld van vóór 1 januari 2013. Voor 2013 hoefde een eigenwoningschuld niet te voldoen aan de aflossingseis om hypotheekrente te mogen aftrekken.

Hypotheek toevoegen

Dit scherm geeft je de mogelijkheid de algemene informatie betreffende de huidige hypotheek in te vullen. Daarnaast is er nu een optie om de huidige leninggegevens in te vullen, dit is geen pré meer. Deze velden zijn aan te raden wanneer men gaat oversluiten, verbouwen of als de meeneemregeling van toepassing is.

Een hypotheek uit het verleden is wel inzichtelijk maar is ‘uitgegrijsd’ en heeft de status Beëindigd, je kan deze nog inzien middels het ‘oog-icoon’.

Let op: Findesk doet niets (meer) met beëindigde hypotheken. Gebruik voor een hypotheekverleden het onderdeel ‘Eigenwoningverleden’.

Leningdeel toevoegen

Vervolgens voeg je een leningdeel toe. Deze wordt gekoppeld aan de geselecteerde hypotheek. Je ziet aan de lijn en het ‘oog-icoon’ (beiden blauw) dat de hypotheek geselecteerd is.

Wil je een leningdeel toevoegen aan een andere hypotheek, selecteer de hypotheek dan eerst via het ‘oog-icoon’.

Let op:

 • Eigenaarschap: Van wie is het leningdeel? Dit is belangrijk voor de fiscale verdeling van de nieuwe samenstelling/hypotheek.

 • Recht: geeft aan welk fiscaal recht een leningdeel heeft:

  • Oud (tot 01-01-2013);

   • ook wel ‘Overgangsrecht’

  • Nieuw (ingegaan vanaf 01-01-2013);

  • Geen (box 3).

 • De einddatum renteaftrek is in te vullen. Deze gaat mee richting de nieuwe samenstelling.

  • Dit bepaalt hoeveel resterende renteaftrek nog van toepassing is op nieuwe leningdelen.

 • De schuldrestberekening werkt enkel op een juiste manier wanneer er tussentijds geen rentewijziging of extra aflossing is gedaan.

  • Om een fiscaal juiste samenstelling te maken is het van belang de Schuldrest op te voeren zoals het op de passeerdatum zal zijn. Dit houdt in dat reguliere- en extra aflossingen die nog moeten plaatsvinden tot de passeerdatum, in het bedrag verwerkt moeten zijn.

Voer je een hypotheek op die beëindigd is, zet dan de einddatum en de einddatum renteaftrek op de datum waarop de woning gepasseerd is en de hypotheek eindigde.

Eigenwoningreserve

 

Is er een eigenwoningreserve van toepassing? Vul deze dan in onder het onderdeel Eigenwoningreserve.

Let op:

Voorheen rekende Findesk het eigenwoningreserve uit voor hypotheken die nog niet waren gepasseerd. Het te ontstane eigenwoningreserve is te berekenen door op de knop berekenen te klikken. Deze vult de velden automatisch met het eigenwoningreserve (op basis van eigendomspercentage) dat gaat ontstaan bij de verkoop van een woning. Is er naast een te ontstane eigenwoningreserve ook nog een gereserveerde eigenwoningreserve? Bereken dan eerst het te ontstane eigenwoningreserve middels de knop en tel hier handmatig het gereserveerde eigenwoningreserve bij op.

 

Eigenwoningverleden

 

Voer hier het eigenwoningverleden in, welke ontstaan is uit een eerdere eigenwoningschuld en geen onderdeel uitmaakt van de lopende hypotheek.

Bij de koop van een woning waarbij de eigenwoningschuld niet volledig kan worden ingebracht, ontstaat een aflosstand; het restbedrag van de schuld en de nog resterende termijn waarbinnen deze schuld moet zijn afgelost. Een aflosstand kan je toevoegen door een eigenwoningverleden met ‘Nieuw’ recht toe te voegen.

Een bestaande eigenwoningschuld (BEWS) vul je in onder ‘Eigenwoningverleden’ als ‘Oud’ recht. Bij een aflosstand is de resterende renteaftrek altijd gelijk aan de resterende looptijd. In geval van oud recht (overgangsrecht) kan deze afwijken.

Het eigenwoningverleden wordt gebruikt in het vormen van een samenstelling voor de nieuwe hypotheek. Hierbij wordt het geïnventariseerde eigenwoningverleden van het nieuwe hypotheekbedrag afgehaald en toegevoegd als leningdelen. Hierbij wordt de geïnventariseerde resterende renteaftrek en resterende looptijd overgenomen, wees dus secuur in de inventarisatie!