The following macros are not currently supported in the header:
  • style

04-08

Meer gemak en snelheid bij het aanvragen van een ORV

Geplaatst op: 4/8/2022

Bij het aanvragen van een ORV stellen geldverstrekkers meerdere optionele velden in het HDN-schema verplicht die niet altijd automatisch gevuld werden vanuit Findesk.

Vanaf vandaag vullen wij een aantal extra velden van het HDN-schema die door geldverstrekkers verplicht gesteld worden. Het betreft de volgende velden:

  • Code verpandingspartij, indien bij een ORV advies 'Verpanding' op 'Ja' gezet is.

  • Bron Middelen, gevuld op basis van type inkomen van de hoofdaanvrager.

    • Het betreft dan loon uit inkomen of loon uit een eigen onderneming.

  • Doelverzekering, afhankelijk van het type ORV product.

    • Indien een hypotheekverzekering, gevuld met 'Hypotheek'.

    • Indien een verzekering op inkomen, gevuld met 'Verlies van inkomen'.

Met deze wijziging zorgen we ervoor dat je sneller en eenvoudiger een aanvraag kunt versturen naar de geldverstrekker.