Verklaring verschillen in bruto lasten op samenstellen versus het adviesrapport

In enkele gevallen treedt er een afwijking op afronding op in het samenstellenscherm, het jaaroverzicht en/of het adviesrapport. Deze verschillen zijn goed te verklaren, maar er is geen mogelijkheid het aan te passen in Findesk. De filosofie achter deze keuze zit hem in het verschil in de berekende maximale annuïtaire last en de te tonen benodigde maandlast voor de klanten.

Bij het berekenen van een maximale annuïtaire last ronden we af naar beneden, immers, een euro die een klant niet volledig heeft kan ook niet volledig worden benut in de maandlast. Hierdoor wordt dit getal naar beneden afgerond. Hieronder tref je een voorbeeld:

De klant mag 950,50 euro annuïtair verwonen en dit wordt afgerond naar 950 euro. Wanneer wij dit afronden naar 951 euro, komt de klant 30 jaar lang 50 cent te kort en zal de maximale hypotheek hierdoor ook worden beïnvloedt.

In bovenstaand voorbeeld hebben we het over de toetsing. Wat mag de klant maximaal verwonen per maand?

Het weergeven van de bruto annuïtaire last in het jaaroverzicht op samenstellen rondt af naar boven, daar er voor een bedrag van 950,50 euro door de klant benodigd is 951 euro. Wanneer we hier ook uitgaan van het bedrag in de toetsing, dan geef je de klant eigenlijk aan dat er 50 cent meer te besteden is dan in werkelijkheid zal zijn. Wanneer we in dit geval afronden, zal de klant altijd weten dat er 1 euro meer nodig is om de hypotheek te kunnen betalen, ondanks dat dit eigenlijk 50 cent is, maar we hebben wel die euro nodig om het te kunnen voldoen.

In het voorbeeld hierboven hebben we het over een weergave naar de klanten. Wat hebben zij ‘nodig’ om hun maandlast te kunnen dragen?