Hoe werkt Findesk als ik een hypotheekadvies wens op basis van Draagplicht?

Voordat je start: lees de uitgangspunten voor het maken van een samenstelling op basis van draagplicht.

 

Het adviseren van draagplicht kent vele elementen uit de inventarisatie die uiteindelijk moeten worden ingevuld.

Naast het opvoeren van de aanvragers is het ook van belang om onderstaande zaken op te voeren:

  • Eigenwoningverleden per persoon

  • Eigenwoningreserve per persoon

  • Eigen middelen per persoon

  • Eigendomsverhouding (%) tussen de 2 aanvragers.

Het is van belang om deze zaken correct op te voeren in Findesk om ervoor te zorgen dat de samenstelling conform de initiële opzet wordt gedaan.

Het eigenwoningverleden per persoon en de eigenwoningreservere per persoon, worden opgevoerd binnen Findesk onder de Woonsituatie. Zie voor de werking van Woonsituatie deze link.

Thema Hypotheek

Het is van belang welke burgerlijke staat van toepassing is en of de woning wel of niet in de gemeenschap valt. Valt de woning in de gemeenschap dan kan er niet gekozen worden voor een draagplicht constructie. 

Bij het opvoeren van het aan te kopen onderpand kan ook de eigendomsverdeling worden opgegeven. Dit is essentieel voor de samenstelling die volgt na de complete inventarisatie.

Financieringsscherm

Op het financieringsscherm is het mogelijk om eigen middelen te specificeren ten behoeve van de financiering.

De specificatie eigen middelen

Hoe wordt de beschikbare eigenwoningreserve bepaald?

We nemen de beschikbare eigenwoningreserve over vanuit de geïnventariseerde Woonsituatie.

Als de huidige woning geleverd wordt na het passeren van de nieuwe woning (en dus sprake is van een overbruggingssituatie) en de verkoopwinst nog niet beschikbaar is om in te brengen, tonen we bij de specificatie beschikbare gelden eigenwoningreserve € 0,-.

Wanneer de eigenwoningreserve daadwerkelijk gerealiseerd is zullen wij in de specificatie het beschikbare bedrag overnemen in het veld gebruiken zetten, om de box 1 financiering te verlagen.

De eigenwoningreserve dient fiscaal te worden gebruikt om de eigenwoningschuld in box 1 te verlagen. Mocht je ervoor kiezen om (een deel van) de eigenwoningreserve niet op deze wijze te gebruiken dan heeft dit fiscale consequenties. Met onder andere het gevolg dat Findesk een box 3 deel in de nieuwe samenstelling creëert.

 

Voor het bepalen van het vermogen nemen wij dit over vanuit de inventarisatie Vermogen. Is een eigenwoningverleden in het verleden gerealiseerd? Plaats dit dan niet bij vermogen, maar bij eigenwoningreserve in Woonsituatie, zodat Findesk rekening kan houden met de inbreng van het eigenwoningreserve.

Overige beschikbare gelden kunnen worden opgevoerd in het veld Overige. Denk hierbij aan eventuele schenkingen.

Nadat jij de specificatie hebt opgevoerd berekent Findesk voor jou automatisch het Hypotheekbedrag.

Indien je het hypotheekbedrag aanpast zul je erop geattendeerd worden middels onderstaande melding dat je een verschil hebt tussen de inbreng eigen middelen en het hypotheekbedrag.

Pas je de specificatie aan zodat deze weer kloppend is, zal de melding verdwijnen.

Tip: Indien je een ander hypotheekbedrag wenst te financieren, pas dan de specificatie aan in plaats van het hypotheekbedrag! Dan berekent Findesk automatisch weer het juiste hypotheekbedrag.

 

We tonen tevens het overbruggingsbedrag in de specificatie zodra deze is gevuld/berekent door jou.

Is de financieringsbehoefte bepaald en is het hypotheekbedrag passend?

Dan kun je naar het Samenstellen gaan.

Let op! Wijzig je iets in de opvoer van de Woonsituatie zul je de specificatie opnieuw moeten beoordelen en opslaan alvorens je weer naar Samenstellen gaat.

Door net zoals je nu gewend bent op + Nieuw te klikken kun je kiezen voor een draagplichtconstructie. Ook al eerder genoemd kun je enkel voor een draagplichtconstructie kiezen wanneer de burgerlijke staat dit fiscaal toestaat en/of de woning buiten de gemeenschap valt.

 

Findesk zal nu op basis van alle informatie die je hebt ingevuld een correcte samenstelling genereren. Hierbij rekening houdend met:

  • Eigendomspercentage

  • Eigen middelen per aanvrager

  • Eigenwoningreserve per aanvrager

  • Eigenwoning verleden per aanvrager

  • Leningen uit een eerdere hypotheek (met aflosstand) anders dan de lopende hypotheek (ook wel ‘ijskast’ leningen genoemd).

  • De fiscaliteit van de oude-, huidige- en nieuwe leningen als ook box 3 leningen.

 

Nadat je een samenstelling hebt gekozen zul je doorverwezen worden naar Kijk & Vergelijk.

Pas nadat je een product hebt gekozen zal de Draagplichtovereenkomst beschikbaar gesteld worden. Deze vind je op de Productenpagina (zie afbeelding).

Pas je de velden aan die gemeld worden zul je vervolgens de Draagplichtovereenkomst kunnen downloaden (zie afbeelding).