22-02

Een frisse financieringsopzet

Geplaatst op: 22/2/2023

De financieringsopzet heeft een vernieuwde look! Naast het aanpassen van het ontwerp hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving wordt nu weergegeven;

  • Velden die geen waarde hebben worden niet opgenomen in de financieringsopzet;

  • De begeleidende tekst omtrent eigenwoningforfait is verwijderd.

Deze vernieuwing helpt data overzichtelijk te maken, door alleen de informatie te tonen die ook daadwerkelijk van toepassing is.


Meer inzicht in verduurzamen voor je klant

Geplaatst op: 22/2/2023

Jouw klant gaat een financiering aan, waarbij ruimte is gereserveerd voor een energiebespaarbudget en/of energiebesparende voorzieningen. In het adviesrapport wordt nu aangegeven dat verduurzamen besproken is met de klant wanneer een energiebespaarbudget of energiebesparende voorzieningen in het advies opgenomen zijn. Je vindt deze toevoeging bij het onderdeel Hypotheek.

Hiermee is het aantoonbaar voor jou en je klant dat het onderdeel besproken is en hoe jullie hier een invulling aan hebben gegeven. Een mooie aanvulling om jouw klant te helpen met verduurzamen!