Uitgangspunten en bekende bevindingen draagplicht

In dit gedeelte van de FAQ zul je de uitgangspunten met betrekking tot het genereren van een hypotheeksamenstelling op basis van draagplicht vinden.

Niet toepassen van de Kan-bepaling

Wat is de kan-bepaling?
De kan-bepaling is een regeling die per 1 januari 2022 geldig is, die betrekking heeft op de fiscale behandeling van de eigen woning. Het is hierbij mogelijk het overgangsrecht van één van de partners te delen met de andere partner. De partner die geen renteaftrekverleden heeft, kan hierdoor gebruik maken van het overgangsrecht van de partner.

 

Toepassing in Findesk
Voor een hypotheeksamenstelling op basis van wettelijke regeling in Findesk, passen we de kan-bepaling voor het overgangsrecht standaard toe, omdat Findesk uit gaat van het behouden van renteaftrek in tegenstelling tot het maken van een box 3 lening.


Voor een hypotheeksamenstelling op basis van draagplicht, passen we de kan-bepaling niet automatisch toe. We kiezen er hiervoor om de hypotheekverledens persoonlijk te houden en toe te passen.
In samenstellen kan gekozen worden om hiervoor af te wijken. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het juist samenstellen van de gewenste hypotheek.

 

Partnerregeling fiscaal partnerschap

Bij de samenstelling op basis van draagplicht wordt momenteel nog geen rekening gehouden met de partnerregeling fiscaal partnerschap van klanten. Dit heeft als uitwerking dat de toepassing van de eigenwoningreserve van de klanten persoonlijk blijft in Findesk. Bij klanten die fiscaal partner zijn, wordt de eigenwoningreserve welke niet volledig is ingebracht op klant 1, in mindering gebracht op de maximale eigenwoningschuld van klant 2 met een box 3 leningdeel tot gevolg. Dit is in Findesk niet het geval.

Middels een korte casus laten we zien wat er in Findesk gebeurt in geval van fiscaal partnerschap met een samenstelling op basis van draagplicht.

Casus samenstelling in Findesk:

Klant 1: eigenwoningreserve van € 380.000,-
Klant 2: geen eigenwoningreserve
Hypotheekbedrag: € 640.000,-

 

Klant 1

€ 640.000

Klant 2

Verwerft

€ 320.000,-

 

€ 320.000,-

Inbreng eigenwoningreserve

€ 320.000,-

 

€ 0 -

Hypotheekbedrag

€ 0,-

 

€ 320.000,-

 

 

 

 

Leningdeel 1

 

 

€ 320.000 box 1

 

Wanneer er fiscaal partnerschap van toepassing is voor de klanten, moet de samenstelling aangepast worden en moet het deel van de eigenwoningreserve die klant 1 niet inbrengt in mindering worden gebracht op de eigenwoningschuld van klant 2. Onderstaand de casus onder fiscaal partnerschap met draagplicht.

Casus samenstelling wanneer sprake is van fiscaal partnerschap:

Klant 1: eigenwoningreserve van € 380.000,-
Klant 2: geen eigenwoningreserve
Hypotheekbedrag: €640.000,-

 

Klant 1

€ 640.000,-

Klant 2

Verwerft

€ 320.000,-

 

€ 320.000,-

Inbreng eigenwoningreserve

€ 320.000,-

 

€ 0,-

Hypotheekbedrag

€ 0,-

 

€ 320.000,

 

 

 

 

Leningdeel 1

 

 

€ 260.000,- box 1

Leningdeel 2

 

 

€ 60.000,- box 3

Meer informatie met betrekking tot deze regeling vind je hier: Link.

 

Verschil percentage financieringskosten in het fiscaliteitenscherm en het percentage in de financieringsopzet bij draagplicht.

Bekijk de uitgewerkte casus: https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/2646376451

In het fiscaliteitenscherm op samenstellen wordt inzicht gegeven in de verhouding van de box 1 en box 3 leningdelen die zijn samengesteld. Hier wordt een percentage financieringskosten box 1 weergegeven. Dit percentage komt niet overeen met het percentage financieringskosten dat in de financieringsopzet op pagina 4 vermeld staat. Dit is correct. Hieronder staat verdere context op deze verschillen beschreven.

Uitgangspunt op financieringskosten, hiermee wordt bedoeld; alle kosten die nodig zijn om de hypotheek te regelen, exclusief de boeterente die betaald moet worden bij oversluiten.

De berekening van het financieringskosten percentage in het fiscaliteitenscherm heeft als uitgangspunt de nieuw aangevraagde box 1 financiering, en gaat over welk deel van de hypotheek hypotheekrenteaftrek heeft.

Hypotheekrenteaftrek:

 • Wanneer de boete en financieringskosten niet meegefinancierd worden, mag de volledige hypotheek in box 1 gefinancierd worden en blijft er recht op hypotheekrenteaftrek.

 • Wanneer de boete en financieringskosten (geheel of gedeeltelijk) wel meegefinancierd worden, moet dit deel in box 3 worden gefinancierd en is er voor dat deel geen recht op hypotheekrenteaftrek.

  Eenmalig aftrekbare kosten:

 • De berekening van het financieringskosten percentage in de financieringsopzet heeft als uitgangspunt de eigenwoningschuld, dus de box 1 financiering. Financieringskosten zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar wanneer deze gemaakt zijn voor het (her)financieren van de eigenwoningschuld.

 • Wanneer de boete en financieringskosten niet meegefinancierd worden en de eigenwoningschuld valt volledig in box 1 dan is er recht op 100% aftrekbaarheid.

 • Wanneer de boete en financieringskosten (geheel of gedeeltelijk) wel meegefinancierd worden wordt dit een box 3 deel en wordt er een pro rato berekening gemaakt op de financieringskosten.

 • Wanneer er sprake is van een huidige box 1 en box 3 lening welke overgesloten wordt is er sprake van een berekening op de aftrekbaarheid van de boete náást de pro rata berekening op de financieringskosten.

 

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten van een box 1 lening

 • Wanneer de kosten en boete voldaan worden uit eigen middelen, dan betekend volledige hypotheekrenteaftrek

 • Wanneer de kosten en boete voldaan worden uit eigen middelen, dan betekend dit dat deze kosten eenmalig volledig aftrekbaar zijn

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten van een box 1 en box 3 lening

 • Kosten voldaan uit eigen middelen betekend geen extra box 3 deel dan de huidige opgevoerde

 • Kosten en boete voldaan uit eigen middelen betekend bezien de huidige box 1 en box 3 financiering een naar rato berekening voor de financieringskosten en de boeterente.

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel financieringskosten:
  Eigenwoningschuld / Hypotheekbedrag * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel boeterente:
  Oude eigenwoningschuld / oude hypotheekbedrag * boete

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten en verhogen van een box 1 en box 3 lening

 • Kosten meegefinancierd in nieuwe financiering, pro rato berekening op wat er gefinancierd moet worden in box 3.

 • Box 1 financieringskostenpercentage:
  Nieuwe box 1 financiering/ volledige hypotheek

 • Box 1 financieringskostenbedrag:
  Nieuwe box 1 financiering/ volledige hypotheek * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel financieringskosten:
  Eigenwoningschuld / Hypotheekbedrag * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel boeterente:
  Oude eigenwoningschuld / oude hypotheekbedrag * boete

 

Onjuiste samenstelling in geval van twee woningen met beide een overbrugging

In het geval van twee koopwoningen, die beide verkocht worden, waar een overbrugging voor wordt aangevraagd, maakt Findesk een onjuiste samenstelling.

 

Vanuit Woonsituatie zijn de woningen goed op te voeren en is het eigenwoningreserve te berekenen. In Financiering is het totale overbruggingsbedrag ook te berekenen. Echter wordt de overbrugging niet aan personen toegekend, maar volgens eigendomspercentage verdeeld.

 

Hierdoor wordt in de samenstelling in geval van een overbrugging van € 80.000 bij een 50%/50% verhouding bijvoorbeeld voor beide aanvragers met een overbrugging van € 40.000 gerekend. Dit kan in de praktijk anders zijn, afhankelijk van de overbrugging die voor de verkochte woning wordt aangevraagd.

 

Hier is omheen te werken door handmatig de samenstelling aan te passen. Het is daarna ook noodzakelijk om de overbrugging juist in het HDN-formulier te vullen. Deze zet de volledige overbrugging namelijk bij de aanvrager neer.

 

In dit geval wordt dus een onjuiste hoogte van overbrugging aan beide partners toegewezen. Dit wordt in de toekomst opgelost.