Wat is het verschil tussen de maximale hypotheek op Doelstelling vs Samenstellen?

Situatie

Op het Samenstelscherm zie ik een annuïtaire toetsing terugkomen. Wat betekent dit bedrag en wat is het verschil met de GHF-norm bij Doelstelling?

Uitleg 

1. Hypotheekopzet

De maximale hypotheek op samenstelling wordt berekend op basis van de wettelijke vastgestelde GHF-norm, waarbij er rekening gehouden wordt met de opgevoerde samenstelling. 

 • Er wordt altijd rekening gehouden met de looptijd van een leningdeel, ongeacht de aflosvorm.
 • Als er sprake is van een opbouwproduct en een looptijd korter dan 360 maanden, wordt voor de toetsing de hoofdsom van een leningdeel verminderd met de 1e inleg.

2. Verminderd inkomen binnen 10 jaar

Een inkomen wat 10 jaar of langer loopt, wordt over de gehele looptijd meegenomen. Wanneer er binnen 10 jaar vanaf de rekendatum een inkomensdaling is, moet er vervroegd worden afgelost. Deze inkomensdaling kan op twee manieren ontstaan:

 • Er is een tijdelijk inkomen met een einddatum binnen 10 jaar
 • Een of beide aanvragers bereiken binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en het pensioeninkomen is lager dan het huidige inkomen.

3. Financiële verplichtingen

 • De maandlast van een financiële verplichting is het hoogste bedrag van 2% van de hoofdsom of de opgevoerde maandlast. Wil je toetsen met een lagere maandlast dan 2%, dan kan dit door de hoofdsom van het krediet aan te passen.
 • De maandlast wordt over de gehele looptijd meegenomen, behalve als er sprake is van een inkomensdaling binnen 10 jaar. Wanneer dat het geval is wordt er wel gekeken naar de einddatum van de verplichting. Ligt deze voor de datum dat het inkomen daalt, dan wordt deze verplichting in de verdere toetsing niet meegenomen.

Voor meer details zie /wiki/spaces/FINDESK/pages/2713354241


Verschillende bedragen tussen Doelstelling en Samenstellen

Het verantwoorde hypotheekbedrag volgens de annuïtaire toetsing bij Samenstellen kan afwijken van de verantwoorde hypotheekhoogte zoals vermeld in de ‘Doelstelling’.

Op het doelstellingscherm gaan wij standaard uit van:

 • een looptijd van 360 maanden
 • hypotheekrenteaftrek gedurende 360 maanden
 • een volledige annuïtaire aflossing
 • de door jou ingevulde toetsrente

Redenen voor het verschil tussen de uitkomst bij Doelstelling en bij Samenstellen kunnen zijn:

 • gebruikte hypotheekrente in de leningdelen wijkt af van de gebruikte toetsrente
 • andere looptijden dan de standaard looptijd van 360 maanden
 • de aftrekbaarheid van de hypotheekrente wijkt af dan de standaard hypotheekrenteaftrek bij Doelstelling

Gerelateerde vragen