Eigenmiddelen automatisch aanpassen op basis van hypotheek bedrag/financieringsbehoefte

In de nieuwe werking van Findesk hebben we ervoor gekozen de werkwijze en flow van opvoeren te wijzigen. Daarnaast worden nu de eigen middelen automatisch berekend en gevuld zodat de adviseur dit niet zelf hoeft te doen.

De benodigde eigen middelen zijn niet handmatig te vullen en zijn altijd het resultaat van de relatie tussen het hypotheekbedrag en de financieringsbehoefte.

Het hypotheekbedrag is leidend en wordt enkel aangepast wanneer er bijvoorbeeld een bedrag aan consumptieve bestedingen wordt toegevoegd. Of wanneer het bedrag van de overbruggingslening wordt ingevuld of wijzigt.

Het aanpassen van zowel het hypotheekbedrag en/of de financieringsbehoefte laat de benodigde eigen middelen mee veranderen. Met andere woorden; deze worden aangepast wanneer je het hypotheekbedrag en/of de financieringsbehoefte aanpast.

We introduceren ook een melding wanneer er verschillen worden geconstateerd in de totale benodigde eigen middelen ten opzichte van de gespecificeerde bedragen. We vragen je dan om de eigen middelen opnieuw te specificeren.

Daarnaast heeft de benodigde overbruggingslening ook invloed op de hoogte van het hypotheekbedrag. Mochten er verschillen optreden in de bedragen nadat de overbruggingslening is opgevoerd dan wordt het hypotheekbedrag automatisch aangepast. De eigen middelen blijven ongewijzigd.  

Tevens worden, in geval van een NHG-aanvraag, de NHG kosten ook automatisch berekend na bepaling van het hypotheekbedrag en/of financieringsbehoefte. Is er meer nodig dan de initiële waarde dan zal dit worden toegevoegd aan de eigen middelen. Met andere woorden er zijn dan meer eigen middelen nodig.

Let wel! We zullen na het specificeren van de eigen middelen het hypotheekbedrag nooit aanpassen naar een waarde hoger dan de toegestane LTV/LTI. We maximeren het hypotheekbedrag op basis van de LTV/LTI. Handmatig overschrijven blijft mogelijk.

Verder attenderen we je op het volgende; wanneer de eigen middelen niet gespecificeerd zijn en er wordt gekozen voor een draagplichtconstructie dan volgt er een melding. Specificeer dan eerst de eigen middelen op het tabblad financiering. We weten dan welke aanvrager het bedrag toekomt zodat de samenstelling correct kan worden weergegeven.