The following macros are not currently supported in the header:
  • style

02-06

Meer inzicht in overbruggingskredietrente

Geplaatst op: 2/6/2023

De rentelijst is uitgebreid met verschillende rentevastperiodes voor de Overbruggingsrente. Zodra je de rentelijst opent en Overbrugging selecteert, zul je meer inzicht krijgen in de verschillende renteperiodes.

We hebben de volgende rentevastperiodes toegevoegd:

  • 12 maanden

  • 24 maanden

Zo heb je in één overzicht alle overbruggingsrentes in beeld!

Inkomensgegevens per jaar, maand of vier weken opvoeren

Geplaatst op: 2/6/2023

Bij 'Inkomen nu' is de mogelijkheid toegevoegd om het inkomen in verschillende periodes op te voeren. Heb je alleen een salarisstrook van jouw klant? Dan is het nu mogelijk inkomensgegevens direct van de loonstrook in te vullen, zonder deze eerst om te hoeven rekenen naar het jaarsalaris.

Je kan bij het opvoeren van het inkomen gebruik maken van de volgende perioden:

  • Jaar

  • Maand

  • 4 weken

Selecteer de gewenste opvoer bij Inkomen nu, en voer het inkomen en de werkgevers- en werknemersbijdragen op zoals vermeld op de loonstrook.

Handmatig hoeven uitrekenen van het jaarsalaris is hiermee verleden tijd.