The following macros are not currently supported in the header:
  • style

20-06

Aanpassing in workflow bij de doelstelling Nieuwbouw

Geplaatst op: 20/6/2023

Het veld 'Soort nieuwbouw' is op de pagina Onderpand naar boven verplaatst.

Bij 'Projectbouw' of het niet invullen van 'Soort nieuwbouw' zal alleen het veld 'Koop-/Aanneemsom' getoond worden om hier een totaalbedrag in te kunnen voeren.

Bij 'Zelfbouw' of 'CPO' zullen de velden 'Koopsom grond' en 'Aanneemsom' getoond worden om gesplitst opgevoerd te worden. Deze velden zijn verplicht voor een aanvraag met de gekozen nieuwbouwsoort. Het totaalbedrag hiervan zie je als Koop-/Aanneemsom in de tabel 'Kosten van de woning'.