The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Wijzigingen wet -en regelgeving voor januari 2023

Aanpassing Bijtelling auto van de zaak

Heeft je klant een auto van de zaak en is de tenaamstelling in 2023 dan heb je 3 opties in Findesk.

  • 22% bijtelling bij benzine, diesel of hybride

  • 16% bijtelling bij volledig elektrisch (over eerste € 30.000 cataloguswaarde)

  • 22% bijtelling over de cataloguswaarde boven de € 30.000 bij volledig elektrische auto

Kies bij Inkomen nu voor auto van de zaak Ja en dan Regeling Elektrische auto 2023. De cataloguswaarde bepaald of het gaat om 16% of 22% bijtelling.

 

Wijziging wegingsfactor Studielening 2023

Heeft je klant een studieschuld in 2023 dan geldt er een gewijzigde wegingsfactor. Deze factor is bepaald op 0,75%.

Voor een studievoorschot is de wegingsfactor gelijk gebleven.

Voorbeeld:

Klant heeft een Studieschuld (oud leenstelsel) van:

€ 30.000,00, hij heeft afgelost € 5.000,00 en een maandlast van € 20,00. Toetslast zal dan zijn (€ 25.000,00 x 0,75%) = € 187,50.

Klant heeft een Studievoorschot (nieuw leenstelsel) van:

€ 30.000,00, hij heeft afgelost € 5.000,00 en een maandlast van € 20,00. Toetslast zal dan zijn (€ 25.000,00 x 0,35%) = € 87,50.

Voor meer informatie, kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/hoe-zwaar-telt-mijn-studieschuld-mee-voor-mijn-hypotheek

 

Gewijzigde Overdrachtsbelasting

Heeft je klant een woning waarbij hij/zij niet zelf de woning gaat bewonen? Dan gelden vanaf 2023 hiervoor andere tarieven.

Onderstaande tarieven gelden voor 2023:

  • 2% voor koper van 35 jaar of ouder (eigen bewoning) 

  • 0% voor koper van 18 tot 35 jaar (eigen bewoning) 

  • 10,4% voor koper/belegger (geen eigen bewoning) 

 

Gewijzigde arbeidskorting, heffingskortingen en ZVW bijdrage

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij jou naar:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/voorlopige-aanslag-tarieven-en-heffingskortingen

 

Gewijzigde Sociale cijfers 2023

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij jou naar:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/05/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2023

 

Gewijzigde Inkomstenbelasting & Eigenwoningforfait

Het lage tarief in box 1 van de inkomstenbelasting daalt per 2023 van 37,07% naar 36,93%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 73.031 (was: 69.398).

Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.  

Tarieven box 1 per 1 januari 2023

Inkomenstraject

Tarief

€ 0 tot € 73.031

36,93%

Vanaf € 73.031

49,50%

Voor AOW gerechtigden:

Inkomensgrens AOW 2023

Percentage AOW

0 tot 37.149

19,03%

37.149 tot 73.031

36,93%

vanaf 73.031

49,5%

Voor huiseigenaren geldt dat in 2023 0,35 procent (0,45% in 2022) van de woz-waarde bij het belastbare inkomen moet worden opgeteld. 

De tabel voor eigenwoningforfait 2023 is:

 

 

 

WOZ-waarde
meer dan

WOZ-waarde
niet meer dan

Eigenwoningforfait

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,20%

€ 25.000

€ 50.000

0,30%

€ 50.000

€ 75.000

0,40%

€ 75.000

€ 1.200.000

0,35 % (dit was: 0,45%)

€ 1.200.000

-

€ 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

 

Gewijzigde AOW leeftijden

De komende jaren gaat de AOW-leeftijd verder omhoog naar 67 jaar en 3 maanden in 2028:

  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

  • In 2024, 2025, 2026 en 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

  • In 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

In Findesk houden wij hier rekening mee. Is je klant geboren vanaf 1957 is deze ingesteld op 67 jaar. Dit is correct tot het jaar 1960. 

Vanaf geboortejaar 1961 is het 67 jaar en 3 maanden en de jaren daarna ook minimaal 67 en 3 maanden.