The following macros are not currently supported in the header:
  • style

26-09-2023

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Aankondiging wijziging voorwaarden Findesk op 1 oktober

Per 25 mei 2018 is de wet "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" van kracht. Als gevolg hiervan is het beleid van Findesk ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe verwerkersovereenkomst (versie 1 september 2023) die vanaf 1 oktober 2023 van toepassing zal zijn.

Deze voorwaarden omvatten:

  • Gebruikersvoorwaarden

  • Verwerkersovereenkomst

De nieuwe verwerkersovereenkomst is uitgebreid met een aantal subverwerkers. Met de acceptatie hiervan is het mogelijk in Findesk meer functionaliteit aan te bieden.

 

Je kunt de voorwaarden bekijken via de volgende links:

 

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen?

Op dit moment is er nog geen actie vereist. Vanaf 1 oktober zal in Findesk de verwerkersovereenkomst aan je worden voorgelegd. Je kunt deze dan nogmaals inzien en vervolgens accepteren, waarmee je akkoord gaat met de nieuwe overeenkomst. Vanaf dat moment wordt de nieuwe verwerkersovereenkomst geëffectueerd.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga?

Wanneer je ervoor kiest de gewijzigde verwerkersovereenkomst niet te accepteren, betekent dit dat er geen verwerkersovereenkomst actief is om persoonsgegevens te verwerken. Findesk mag de gegevens van jouw klanten dan niet meer verwerken. Het gevolg is dat je niet meer verder kunt werken met Findesk. Conform de gebruikersvoorwaarden ben je bevoegd je Findesk abonnement per direct op te zeggen.