Verduurzamen in Findesk

We introduceren in Findesk de mogelijkheid om jouw klant te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van het verduurzamen van de woning.

Hiervoor kun je gebruik maken van het nieuwe thema Verduurzamen. Een uitgebreide manier om, aan de hand van de gegevens van de woning en het gekozen uitgangspunt, een schatting te maken van het bedrag dat nodig is voor het verduurzamen van de woning.

De nieuwe tegel Verduurzamen

 

Je komt via het dashboard en de tegel ‘Verduurzamen’ op deze pagina (zie afbeelding hier boven). Vul hier de postcode, het huisnummer en het aantal bewoners op dit adres in.

Door een doelstelling te bepalen kun je samen met de klant bepalen of er een specifiek label gehaald dient te worden of dat er een specifiek budget beschikbaar is voor het verduurzamen van de woning. Zie de afbeelding hieronder.

Druk na het invoeren van de gegevens op de ‘bevestig’ knop. Alle gegevens worden nu uit verschillende bronnen opgehaald. We gebruiken daarvoor onder andere de kadastrale gegevens. Zo kunnen we bijvoorbeeld o.b.v.het bouwjaar bepalen welk type glas er waarschijnlijk in de woning aanwezig is.

 

Je krijgt nu op het scherm, naast de afbeelding, de opgehaalde data te zien. Hier zie je onder andere het huidige geregistreerde energielabel en het geschatte gas- en stroom verbruik.

Daaronder bij ‘Huidige situatie’ worden de verschillende gegevens getoond die we hebben opgehaald met betrekking tot de aanwezige voorzieningen. Denk hierbij aan vloerisolatie, dubbele- of enkele beglazing etc.

Onder deze lijst wordt al een bedrag aan besparing weergegeven. Dit is op basis van de gegevens die zijn opgehaald en doorgerekend.

Controleer nu samen met de klant deze gegevens en scherp het gas- en stroomverbruik aan. Dit heeft namelijk ook impact op de getoonde en berekende bedragen.

Wanneer je nu op de ‘bevestig’ knop drukt onder ‘Huidige situatie’, worden de handmatige aanpassingen ook meegenomen in de berekening en wordt er een schatting gemaakt van de besparing die te realiseren is.

Hierna kom je bij de lijst ‘Mogelijkheden’.
Hier worden de investeringen weergegeven die tot een besparing kunnen leiden.

 

Daarbij wordt de besparing, de investering en de CO2-reductie weergegeven. Het linkje ‘Meer info’ spreekt voor zich.

Het aan- of uitvinken van de getoonde oplossingen heeft direct impact op de berekening en dus ook effect op de terugverdientijd die onderin bij de conclusie wordt getoond. Oplossingen waar €0,- besparing wordt aangegeven hoef je niet uit te vinken, bij een herberekening zijn ze namelijk van invloed op het vernieuwde advies.

Na het aan- of uitvinken van de diverse mogelijkheden druk je op de ‘bevestig’ knop. Nu worden alle gegevens geactualiseerd en zie je onderin het scherm de samenvatting.

 

Dit totale overzicht geeft de klant inzicht in de te nemen stappen richting een meer toekomstbestendige woning op gebied van energiebesparing. Daarnaast vormt het een onmisbare tool voor het kunnen onderbouwen van je advies ten aanzien van verduurzaming.

Let op! Binnenkort wordt het ook mogelijk om de gegevens op te slaan. Wanneer je nu weg navigeert van de pagina gaan de gegevens verloren.

Meer informatie over verduurzamen is te vinden via deze link.