The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Auto van de zaak

Een auto van de zaak is toe te voegen aan een loondienst inkomen en aan een inkomen uit onderneming. Er zijn via een dropdownmenu 6 verschillende regeling types te selecteren. Per regeling heeft Findesk een aparte berekening.

image-20240115-091221.png

Vast percentage fiscale bijtelling

Dit is het percentage wat geldt voor brandstofauto’s. Wanneer hiervoor gekozen wordt, komt er een invoerveld bij: Fiscale bijtellingspercentage. Hier kan handmatig een percentage ingevoerd worden. Let op dat er vanuit de wetgeving slechts uit een aantal percentages gekozen kan worden. De percentages die gebruikt kunnen worden zijn:

0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 17%, 20%, 21%, 22%, 25%, 35%

Electrische auto’s

De regelingen voor de elektrische auto’s zijn vanuit de wet geregeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de grenswaarde per cataloguswaarde en het bijbehorende bijtellingspercentage. In onderstaande tabel zijn deze grenswaardes en bijtellingspercentages uitgeschreven.

Elektrische auto

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Elektrische auto

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bijtellings-

percentage

4%

8%

12%

16%

16%

16%

Grenswaarde

€ 50.000,-

€ 45.000,-

€ 40.000,-

€ 35.000,-

€ 30.000,-

€ 30.000,-

Wanneer de cataloguswaarde van de auto meer is dan de grenswaarde wordt over het meerdere een bijtellingspercentage van 22% gerekend.

Voorbeeld:

De klant heeft een auto van € 45.000,- welke onder de regeling van 2022 valt.

Fiscale bijtelling = ( € 35.000 * 16% ) + ( € 10.000 * 22% ) = € 7.800,-.