Fiscaal voor- of nadeel in Findesk

In samenstellen berekent Findesk de netto maandlast voor de klant uit. Het bedrag dat genoemd staat onder ‘Fiscaal’ is het bedrag dat (maandelijks of jaarlijks) teruggevraagd kan worden bij de Belastingdienst via een aangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aangifte.

De berekening in Findesk houdt géén rekening met eventuele andere aftrekposten of kosten. Het fiscale voordeel (of nadeel) wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De aftrekbare rente vanuit de gemaakte samenstelling

 • De ingevoerde WOZ-waarde

 • De rekendatum

 • Het fiscaal voordeel wordt berekend over de aanvrager met het hoogste inkomen

 • Het fiscaal nadeel wordt berekend over de aanvrager met het laagste inkomen

 • Wanneer er twee aanvragers in één dossier zijn waarvan één met inkomen, wordt het fiscale nadeel berekend over degene zonder inkomen

 • De loonbelasting en heffingskortingen worden eerst berekend over het inkomen om de voorheffing te berekenen. Onder andere de voorheffing wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van een belasting voor- of nadeel.

 • De loonbelasting en heffingskortingen worden daarna nogmaals berekend over het inkomen uit werk én woning, om tot het belastbaar inkomen te komen en vanuit hier uiteindelijk de verschuldigde belasting

 • Het verschil tussen de verschuldigde belasting en de voorheffing is het te ontvangen of te betalen belastingbedrag, dit bedrag / 12 is het bedrag dat je terug kunt vinden onder ‘fiscaal’ in samenstellen

 • Wanneer de voorheffing meer is dan de verschuldigde belasting, dan is dit het maximale bedrag dat er terug ontvangen kan worden.

 • De afbouw voor Wet Hillen wordt toegepast wanneer de te betalen rente lager is dan het eigenwoningforfait.

 • De aftrekbeperking Rutte Asscher is van toepassing wanneer het inkomen in de hoogste schijf valt en wordt berekend over de te betalen rente en opgeteld bij de te betalen belasting over het belastbare inkomen.

Het kan zijn dat bij de daadwerkelijke (voorlopige of inkomstenbelasting) aangifte voor een andere verdeling van de te betalen voorheffing wordt gekozen. Hierdoor zal het voor- of nadeel ook kunnen afwijken van Findesk. De keuze vanuit Findesk is om het voordeel toe te kennen aan degene met het hoogste inkomen en het nadeel tot te kennen aan degene met het laagste inkomen.

 

 Omdat Findesk rekent met de gegevens zoals die nu bekend zijn, wordt het fiscaal voor- of nadeel hierop gebaseerd. Denk hierbij aan de arbeidskorting, algemene heffingskorting en de WOZ- waarde. Dit kan ervoor zorgen dat het fiscaal voor- of nadeel een aantal jaar gelijk blijft tot er een bij ons bekende (toekomstige) wijziging plaatsvindt

Uitwerking casussen

Uitwerking casus 1: laag inkomen, hoge rentelast, laag EigenWoningForfait

 

Belastingheffing

 

 

 

 

Inkomen Werk en Woning

 

 

 

 

Jaarlijkse rente

€ 8.160,-

 

 

De jaarlijks te betalen rente op basis van de samenstelling.

EigenWoningForfait

€ 472,-

 

-

WOZ-waarde * eigenwoningforfait percentage

€ 472 = 135.000 * 0,35%

Inkomen Eigen woning

 

€ 7.650,-

 

Inkomen eigen woning = Jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

€ 7.650 = 8.160 - 472

 

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

 

 

 

 

Jaarinkomen

€ 25.224,-

 

 

Dit is een gegeven (jaaropgave)

Inkomen Eigen woning

€ 7.650,-

 

-

Inkomen eigen woning = jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

€ 7.650 = 8.160 - 472

Belastbaar inkomen

 

€ 17.536,-

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

€ 17.536 = 25.224 - 7.650

 

 

 

 

 

Belasting & korting over belastbaar inkomen

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

€ 17.536,-

 

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

€ 17.536 = 25.224 - 7.650

Belastingheffing 36,97%

 

€ 6.483,-

 

Belastingheffing = belastbaar inkomen * belastingpercentage

€ 6.483 = 17.536 * 36,97%

 

 

 

 

 

Algemene heffingskorting

€ 3.362,-

 

 

€ 3.362 - 6,630% x (€ 17.536 - € 24.812)

Berekening over belastbaar inkomen

Arbeidskorting

€ 5.168,-

 

+

€ 5.158 + 2,471% x (€ 25.224- € 24.820)

Berekening over arbeidsinkomen

Totale heffingskortingen

 

€ 8.530,-

 

Totale heffingskortingen = Algemene heffingskorting + arbeidskorting

€ 8.530 = 3.362 + 5.168

 

 

 

 

 

Verschuldigde belasting

 

0,-

 

De te betalen belasting minus heffingskorting = minder dan 0 euro dus is je verschuldigde belasting 0 euro. De maximaal in aanmerking te nemen loonheffingskorting is hoger dan de belasting die je moet betalen, want je krijgt nooit meer belasting terug dan dat je betaalt hebt

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

 

 

 

Bruto jaarinkomen

€ 25.224,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingheffing 36,97%

 

€ 9.325,-

 

Belastingheffing = bruto jaarinkomen * belastingpercentage

€ 9.325 = 25.224 * 36,97%

Algemene heffingskorting

 

€ 3.335,-

 

€ 3.362 - 6,630% x (€ 25.224 - € 24.812)

Berekening over belastbaar inkomen

Arbeidskorting

 

€ 5.168,-

-

€ 5.158 + 2,471% x (€ 25.224- € 24.820)

Berekening over arbeidsinkomen

Voorheffing

 

€ 823,-

 

Voorheffing = Belasting - Algemene heffingskorting - Arbeidskorting

€ 823 = 9.325 - 3.335 - 5.168

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

€ 823,-

 

 

Verschuldigde belasting

 

€ 0,-

+/-

 

Terug te ontvangen belasting

 

€ 823,-

 

Maximaal terug te ontvangen fiscaal voordeel per jaar.

/ 12 = het fiscale voordeel bedrag per maand.

 

Uitwerking casus 2: hoog inkomen, hoog EigenWoningForfait, lage rente

 

Belastingheffing

 

 

 

 

Inkomen Werk en Woning

 

 

 

 

Jaarlijkse rente

€ 19.286-

 

 

De jaarlijks te betalen rente op basis van de samenstelling.

EigenWoningForfait

€ 24.325,-

 

-

eigenwoningforfait percentage

€ 24.325

Inkomen Eigen woning

 

-/- € 5.039,-

 

Inkomen eigen woning = Jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

-/- € 5.039 = 19.286 - 24.325

Wet Hillen, 80%

 

€ 4.032

+

4.032 = 5.039 * 80%

Inkomen eigen woning

 

-/- € 1.007

 

€ 1.007 = 5.039 - 4.032

 

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

 

 

 

 

Jaarinkomen

€ 162.999,-

 

 

Dit is een gegeven (jaaropgave)

Inkomen Eigen woning

€ 1.007,-

 

-

Inkomen eigen woning = jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

€ 1.007 = 5.039 - 4.032

Belastbaar inkomen

 

€ 164.006,-

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

€ 164.006 = 162.999 + 1.007

 

 

 

 

 

Belasting & korting over belastbaar inkomen

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

€ 164.006,-

 

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

 

Belastingheffing

 

€ 71.720-

 

Belastingheffing = belastbaar inkomen * belastingpercentage

 

 

 

 

 

 

Algemene heffingskorting

€ 0,-

 

 

Geen recht op heffingskorting

Arbeidskorting

€ 0,-

 

 

Geen recht op arbeidskorting

Totale heffingskortingen

 

€ 0,-

 

Geen heffingskortingen

Aftrekbeperking 12,53% op rente

 

€ 2.416,-

+

€ 2.416 = € 19.286 * 12,53%

 

 

 

 

 

Verschuldigde belasting

 

74.136,-

 

€ 74.136 = 71.220 + 2.416

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

 

 

 

Bruto jaarinkomen

€ 162.999,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingheffing

 

€ 71.222,-

 

 

Algemene heffingskorting

 

€ 0,-

 

 

Arbeidskorting

 

€ 0,-

-

 

Voorheffing

 

€ 71.222,-

 

Voorheffing = Belasting - Algemene heffingskorting - Arbeidskorting

 

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

€ 71.222,-

 

 

Verschuldigde belasting

 

€ 74.136,-

+/-

 

Terug te ontvangen belasting

 

€ 3.289,-

 

Maximaal terug te betalen fiscaal voordeel per jaar.

/ 12 = het fiscale voordeel bedrag per maand.

Uitwerking casus 3: AOW en pensioen inkomen

Belastingheffing

 

 

 

 

Inkomen Werk en Woning

 

 

 

 

Jaarlijkse rente

€ 13.371-

 

 

De jaarlijks te betalen rente op basis van de samenstelling.

EigenWoningForfait

€ 1.663,-

 

-

eigenwoningforfait percentage

€ 1.663

Inkomen Eigen woning

 

-/- € 11.708,-

 

Inkomen eigen woning = Jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

-/- 11.708 = 13.371 - 1.663

 

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

 

 

 

 

Jaarinkomen

€ 58.453,-

 

 

Dit is een gegeven - AOW en pensioen inkomen

Inkomen Eigen woning

-/- € 11.708,-

 

-

Inkomen eigen woning = jaarlijkse rente - eigenwoningforfait

-/- 11.708 = 13.371 - 1.663

Belastbaar inkomen

 

€ 46.744,-

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

46.744 = 58.453 - 11.708

 

 

 

 

 

Belasting & korting over belastbaar inkomen

 

 

 

 

Belastbaar inkomen

€ 46.744,-

 

 

Belastbaar inkomen = jaarinkomen - inkomen eigen woning

 

Belastingheffing

 

€ 10.462,-

 

Belastingheffing = belastbaar inkomen * belastingpercentage

 

 

 

 

 

 

Algemene heffingskorting

€ 985,-

 

 

€ 1.735 - 3,421% x (€ 46.744 - € 24.812)

Berekening over belastbaar inkomen

Arbeidskorting

€ 0,-

 

 

Geen recht op arbeidskorting

Ouderenkorting

€ 1.714

 

 

€ 2.010 - 15 % x (€ 46.744 - € 44.770)

Berekening over belastbaar inkomen

Alleenstaanden ouderenkorting

€ 0,-

 

 

Geen recht op alleenstaanden ouderenkorting

Totale heffingskortingen

 

€ 2.699

 

 

 

 

 

 

 

Verschuldigde belasting

 

€ 7.763,-

 

7.763 = 10.462 - 2.699

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

 

 

 

Bruto jaarinkomen

€ 58.453,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingheffing

 

€ 14.791,-

 

 

Algemene heffingskorting

 

€ 584,-

 

€ 1.735 - 3,421% x (€ 58.453 - € 24.812)

Arbeidskorting

 

€ 0,-

-

Geen recht op arbeidskorting

Ouderenkorting

 

€ 0,-

 

Geen recht op ouderenkorting

Alleenstaanden ouderenkorting

 

€ 0,-

 

Geen recht op alleenstaanden ouderenkorting

Voorheffing

 

€ 14.207

 

Voorheffing = Belasting - Algemene heffingskorting - Arbeidskorting - Ouderenkorting - Alleenstaanden ouderenkorting

 

 

 

 

 

 

Voorheffing

 

€ 14.207,-

 

 

Verschuldigde belasting

 

€ 7.763,-

+/-

 

Terug te ontvangen belasting

 

€ 6.443,-

 

Maximaal terug te betalen fiscaal voordeel per jaar.

/ 12 = het fiscale voordeel bedrag per maand.