The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Een nieuw dossier toevoegen in Findesk

Stap 1: Dashboard


Om een dossier aan te maken in Findesk klik je op ‘’Nieuw dossier’’ ( Zie afb. 1. )

Afb 1. Dashboard

 

Stap 2: Nieuw dossier toevoegen


Je komt nu op het volgende scherm. Hier kun je de naam / namen van je klant(en) invullen. Om een partner of kind toe te voegen klik je op het plusje bij ‘’Partner toevoegen’’ of ‘’Kind toevoegen’’                ( Zie afb. 2. )

Afb 2. Namen invullen

 

 Stap 3: Aanvullende klant informatie


Je komt nu in het volgende scherm. Hier kun je de gedetailleerde informatie van je klant invoeren. Wanneer dat klaar is klik je op volgende ( Zie afb. 3. )

Afb 3. Aanvullende informatie

 

Stap 4a: Inkomsten invullen


Je komt nu in het volgende scherm. Hier kun je de inkomstgegevens van de klant invullen. Wanneer de gegevens zijn ingevuld klik dan op ‘’Volgende’’ ( Zie afb. 4. )

Afb 4. Inkomsten gegevens

 

Stap 4b: Gedetailleerde invoer inkomsten


Hieronder zie je een gedetailleerde afbeelding van de velden die je kunt invullen voor het inkomen. Vul deze zo goed mogelijk in, hier wordt namelijk in heel Findesk mee gerekend. Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klik je op ‘’Opslaan’’

Je kan hier ook aangeven of de klant een vaste aanstelling heeft en zo niet een intentieverklaring heeft. Zijn deze beide niet aanwezig, dan rekenen wij met het gemiddelde over drie jaar.( Zie afb. 5. )

Afb 5. Gedetailleerd inkomsten invoer


Stap 4c: inkomensbepaling

Wij hebben een speciale pagina voor het opvoeren van een UWV verzekeringsbericht. Klik op onderstaande link voor alle informatie.

Hoe voer ik een toetsinkomen vanuit het UWV-verzekeringsbericht op?

 

Stap 4d: Gedetailleerde invoer inkomsten


Je kan de uitkeringen kwijt door op ''Uitkering'' te drukken, maar het kan zijn dat hier niet de uitkering tussen staat die de klant ontvangt. Dan kan je dit inkomen kwijt onder het kopje overige inkomen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld huurinkomsten. ( Zie afb. 6. )

Afb 6. Gedetailleerd inkomsten invoer


Stap 5: Vermogen invoeren


Na het invullen van het inkomen, kom je op het volgende scherm. Hier kun je het vermogen van de klant invullen en daarna op ‘’Opslaan’’ klikken. Klik daarna op ‘’Volgende’’. ( Zie afb. 7. )

Afb 7. Vermogen invoeren

 

Stap 6a: Verplichtingen invoeren


Na het invoeren van het vermogen kun je verplichtingen invoeren. Klik op de lening of verplichting en daarna op ‘’Opslaan’’ ( Zie afb. 8. )

Afb 8. Aanvullende informatie


Stap 6b: Verplichtingen toetsen op werkelijke last


Wanneer je een verplichting wilt toetsen op werkelijke last, moet je geen hoofdsom of actuele schuld opgeven. Je geeft alleen een maandbedrag op, op deze manier toetst Findesk namelijk alleen de werkelijke last. ( Zie afb. 9 )

 

afb 9. Toetsen op werkelijke last


Let op! Wanneer je aangeeft dat de verplichting voor het passeren is afgelost, zie je nog wel een toetslast staan in Findesk. Deze wordt alleen verder nergens getoetst. 


Stap 7: Wonen nu


Nu kom je op het volgende scherm. Hier kun je de woonsituatie invoeren zoals die nu is. Het is van belang dat hier alle velden goed gevuld worden. Zo kan het zijn dat een klant wel samenwoont, maar dat meneer alleen de eigenaar is. Dan moet samenwonen op nee worden gezet en is de partner inwonend. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klik je weer op ‘’Volgende’’. ( Zie afb. 8. )

Afb 8. Wonen nu


Stap 8a: Hypotheekverleden


Nu kom je in het volgende scherm. Hier vul je ( wanneer van toepassing ) het hypotheekverleden in. Dit is een belangrijke stap, want hier gaat Findesk mee rekenen voor de nieuwe hypotheek. Klik op ‘’Hypotheek toevoegen’’ en vul de velden in. ( Zie afb. 9. )

Afb 9. Hypotheek verleden

 

Let op: Wanneer je een hypotheek verleden invult moet de hypotheek wel op de juiste naam komen. Is het hypotheek verleden alleen van de man, moet die daar ook ingevuld worden en niet bij verleden samen.

 

Stap 8b: Hypotheek verleden


Nu moet je nog de leningdelen invullen. Vul deze per leningdeel zo nauwkeurig mogelijk in. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten bij het invullen van de velden. Deze zie je onder de afbeelding staan. Wanneer alles is ingevuld klik je op ‘’Opslaan’’. Nu staat je klant goed in Findesk en kunnen we bezig met het advies. ( Zie afb. 10. )

Afb 10. Hypotheekverleden

 

Let op!

De peildatum moet gelijk zijn aan de einddatum

De huidige som op peildatum moet het bedrag zijn van voor de aflossing. ( Voorbeeld: Er was een aflossingsvrije hypotheek van 150.000 euro in 2013 deze is toen ook afgelost. De klant is daarna gaan huren en wilt nu ( 2017 ) weer een woning kopen. Dan moet bij huidige som peildatum het bedrag worden ingevuld van voor de aflossing. In dit geval dus 150.000 euro. )

Einddatum rentevast en einddatum hypotheek moeten gelijk zijn