20-06-2018

Release notes 20.06.2018

Berekening op basis van goedkeurend besluit Wiebes/Snel

In januari 2018 is een besluit gepubliceerd van de staatssecretaris van Financiën met betrekking tot de 'Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners'.

Dit besluit kan gebruikt worden door (fiscale) partners die samen een woning aankopen, maar wel een individueel eigenwoningverleden hebben. Zij mogen er nu voor kiezen om het individuele eigenwoningverleden en de daarbij behorende eigenwoningschuld over beide partners te verdelen. Dit is alleen van toepassing als beide aanvragers voor 50% eigenaar worden van de nieuwe woning en tevens in die verhouding de schuld aangaan.

In Findesk is de samenstelling op basis van inventarisatie tot op heden altijd op basis van een draagplichtovereenkomst geweest. Per 21 juni 2018 wordt ook een samenstelling op basis van het goedkeurend besluit ondersteund:

Wanneer er een andere eigendomsverhouding is, of de aanvragers het individuele eigenwoningverleden niet willen delen, kan er sprake zijn van een zogenoemde scheve schuldverhouding. Ieders aandeel in de eigenwoningschuld dient dan onderling te worden vastgelegd in een draagplichtovereenkomst.


In een dossier met twee aanvragers waarbij de eigendomsverhouding 50/50 is, is de door Findesk gegenereerde samenstelling automatisch op basis van het goedkeurend besluit. Door het maken van een nieuwe berekening kan er ook nog steeds gekozen worden voor een samenstelling op basis van de draagplichtovereenkomst.

Is de eigendomsverhouding anders dan 50/50 of is er sprake van één aanvrager? De keuze voor een samenstelling op basis van het goedkeurend besluit is dan niet beschikbaar. Zie je geen verschil tussen de twee samenstellingen? Als er geen individueel eigenwoningverleden is, zal de samenstelling bij beide opties hetzelfde zijn.