The following macros are not currently supported in the header:
  • style

25-05-2018

HDN-update

Findesk ondersteunt nu de laatste HDN-versie. HDN is de communicatiestandaard waarmee aanvragen voor hypotheken, verzekeringen en consumptieve kredieten worden verstuurd.

  • Op het scherm Klantgegevens kan een afwijkende geboortenaam worden opgegeven. Wanneer je deze invult zal in het HDN-verkeer de achternaam worden doorgegeven als correspondentienaam. Vul je geen geboortenaam dan zal de achternaam uit Klantgegevens worden gebruikt als geboortenaam.

  • Bij Loondienst wordt het veld Fulltime contract niet meer uitgevraagd omdat het veld niet meer naar de geldverstrekker gestuurd hoeft te worden.
  • Het is mogelijk Duokoop op te geven als Type verkoop onder voorwaarden bij een Onderpand.
  • Bij Burgerlijke staat is ondersteuning toegevoegd voor Gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen en Partnerregistratie in beperkte gemeenschap van goederen.
  • Voor nieuwbouwwoningen kan nu worden aangegeven of het gaat om Projectbouw, Collectief Particulier opdrachtgeverschap of Zelfbouw. Dit vind je op het Onderpandscherm in het thema Hypotheek


  • Tot slot worden ook de waarden van de velden "Verkoopkosten" (van een huidig onderpand), "Burgerlijke staat datum" en "Bankgarantie bij aanbieder" bij een aanvraag meegestuurd. HDN heeft hier nu ondersteuning voor ingebouwd.