The following macros are not currently supported in the header:
  • style

31-08-2018

Wijziging opvoer halfwezenpensioen

In het thema Pensioen kan bij Inventarisatie een werkregeling met halfwezenpensioen toegevoegd worden. Voorheen moest hier het totaalbedrag voor alle kinderen worden opgevoerd. Vanaf nu hoeft alleen het bedrag per kind opgevoerd te worden. Findesk berekent vervolgens voor de uitkering bij overlijden het totaalbedrag voor het aantal kinderen die zijn opgevoerd in het dossier.

In alle bestaande dossiers is het eerder opgevoerde bedrag gedeeld door het aantal kinderen in het dossier. Als er geen kinderen in het dossier aanwezig staan is het eerder opgevoerde bedrag niet gewijzigd.

Verbeterde ondersteuning bij niet-verzekeren

Wanneer je in een thema, bijvoorbeeld Arbeidsongeschiktheid, kiest om niet te verzekeren, kun je dit doen door het Verzekerd bedrag op 0 euro te zetten.

Vanaf nu zal dit tot gevolg hebben dat er geen verzekeringsdetails meer verschijnen bij het Motiveren en in het adviesrapport. 

Je kunt dit advies vervolgens motiveren in het Toelichting advies veld. Hiervoor kun je onze standaard adviesmotivatieteksten gebruiken. Dit doe je door middel van een klik op playlist_add

Verduidelijking netto inkomen 

We ontvingen veel vragen over welk netto inkomen wordt berekend in de thema's Arbeidsongeschiktheid en Werkloos. 

Om te verduidelijken dat Findesk altijd het inkomen van zowel de eerste als tweede persoon meeneemt, hebben we de titels op de Adviesschermen gewijzigd in "gezinsinkomen".

Dit is ook bij Pensioen doorgevoerd.