The following macros are not currently supported in the header:
  • style

03-09-2018

Samenstellen scherm vernieuwd

Op het scherm Samenstellen in het thema Hypotheek zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het design van de schermen Inkomen nu, Vermogen en Verplichtingen was eerder al aangepast. Op het scherm Samenstellen is ditzelfde design nu ook doorgevoerd, waardoor het scherm overzichtelijker is geworden.

Wijziging weergave maximale hypotheek 

Op basis van de gekozen samenstelling wordt op het Samenstellenscherm een indicatie van de maximale hypotheek weergegeven. Voorheen werden er twee verschillende berekeningen gemaakt die als GHF-norm en NHG-norm werden weergegeven. Het grootste verschil tussen deze berekeningen was het wel of niet meewegen van een kortere looptijd. De berekeningen zijn nu samengevoegd in één toetsing op basis van de annuïtaire lasten, waarbij er altijd rekening wordt gehouden met de looptijd van de opgevoerde leningdelen. 

Beter inzicht in Vervroegde aflossingen

Wanneer er binnen 10 jaar sprake is van een verminderd inkomen, werd voorheen bij Doelstelling en bij Samenstellen de pop-up “Vervroegd aflossen” getoond. Op het scherm Doelstelling blijft deze pop-up nog steeds beschikbaar. Op het scherm Samenstellen is deze vervangen door de pop-up “Beschikbare ruimte”.

In de pop-up wordt per periode bepaald wat de verantwoorde maandlast is. Op de startmaand van de desbetreffende periode wordt de annuïtaire last van de gekozen samenstelling bepaald. Wanneer in één van de periodes de ruimte negatief is, kan door het wijzigen van de samenstelling de hypotheek passend gemaakt worden. Hiermee kun je nu optimaal de beschikbare ruimte inzetten in je hypotheekconstructie.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe in Findesk de berekening van de maximale hypotheek werkt? Lees dan onze FAQ.