The following macros are not currently supported in the header:
  • style

19-10-2018

Ondersteuning volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt

In het thema Arbeidsongeschikt kan bij Doelstelling een scenario gekozen worden. Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van 80% werd er hier altijd uitgegaan van een duurzame situatie en werd er verder gerekend met een IVA-uitkering.

Vanaf nu kun je het percentage invoeren i.p.v. gebruik te maken van de slider.
Tevens ondersteunen we ook het scenario waarbij iemand volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Wanneer er een percentage arbeidsongeschikt van 80% of meer wordt ingevuld, verschijnt er nu een vervolgvraag in beeld: