The following macros are not currently supported in the header:
  • style

07-11-2018

Verbeterde berekening gemiddelde terugval AO en WW

Bij het berekenen van de gemiddelde terugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, kijkt Findesk naar de terugval ten opzichte van het gezamenlijke netto inkomen. De terugval in inkomen heeft bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid altijd alleen betrekking op één persoon.

Wanneer we kijken naar de terugval van de aanvrager, moet een eventuele stijging of daling van het inkomen van de partner buiten beschouwing gelaten worden. Dit gebeurde tot nu toe echter niet wanneer de partner de AOW-leeftijd bereikt had. Hierdoor kon de terugval van de aanvrager onterecht groter of kleiner worden.

Vanaf heden wordt er geen rekening meer gehouden met het bereiken van de AOW-leeftijd van de partner. Met deze wijziging gaat het advies bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zuiver over de wijziging in het inkomen van de persoon die het betreft.