The following macros are not currently supported in the header:
  • style

22-11-2018

Scenario's bij Arbeidsongeschiktheid

Het scherm Doelstelling in het thema Arbeidsongeschikt is gewijzigd. We bieden je vanaf nu hulp om het scenario voor je advies van Arbeidsongeschiktheid beter te bepalen.

Voor de meest voorkomende scenario's bij arbeidsongeschiktheid wordt al berekend wat de gevolgen zijn in inkomensterugval voor jouw klanten.

Je kunt één van deze scenario's kiezen om mee verder te rekenen door op de knop "Overnemen" te klikken. Verder rekenen met een afwijkend scenario is nog steeds mogelijk door de velden Arbeidsongeschiktheid en Restverdiencapaciteit zelf in te vullen.

Ook in het adviesrapport worden de bovenstaande scenario's weergegeven en wordt vermeld met welk scenario verder wordt doorgerekend. Tevens vind je in de bijlage een verdere uitwerking van de scenario's.