The following macros are not currently supported in the header:
  • style

24-11-2018

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Findesk houdt vanaf nu rekening met de nieuwe versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar tot 37,05% in 2023.

Findesk zal vanaf nu ook hiermee doorrekenen in het bepalen van de netto lasten in de maandlastentabel en financieringsopzet. Tevens wordt er nu gebruik gemaakt van de belastingschijven en het eigenwoningforfait van 2019.

NHG-wijzigingen 2019

In 2019 is de NHG kostengrens verhoogd naar € 290.000 zonder EBV en € 307.400 met EBV. De borgtochtprovisie is gewijzigd naar 0,9%.

Wanneer je in een dossier werkt met een rekendatum in 2019, zal hier automatisch rekening mee worden gehouden. Je kunt de rekendatum instellen op het Analysescherm. Dossiers in 2018 blijven de oude grenzen controleren.