The following macros are not currently supported in the header:
  • style

17-12-2018

Wijziging in weergave pensioen op het analysescherm

Vanaf nu zal op het Analysescherm het thema Pensioen anders worden weergegeven bij een dossier met 2 personen. Voorheen werden de inkomens per persoon weergegeven op de pensioendatum. Vanaf nu zal dit altijd het inkomen van beide personen zijn. Zodoende tonen we de volgende situaties:

  • Wat er gebeurt als de eerste persoon met pensioen gaat
  • Wat er gebeurt als beide personen met pensioen gaan.

Met deze wijziging is het analysescherm meer in lijn gebracht met het adviesrapport, waar ook altijd bovenstaande situaties worden getoond.