The following macros are not currently supported in the header:
  • style

28-02-2019

Vooraankondiging Dazure

Vanaf morgen (1 maart) zal het mogelijk zijn om Dazure Overlijdensrisicoverzekeringen aan te vragen via HDN. Hierdoor kun je straks ook statusupdates en polissen ontvangen in Findesk. Momenteel verloopt de aanvraag van een Dazure ORV nog via een eigen aanvraagformulier. In Findesk zullen we vanaf morgen deze mogelijkheid uitschakelen. Dit heeft tot gevolg dat je wanneer je Dazure in de vergelijker hebt gekozen maar nog niet hebt aangevraagd, je opnieuw het product moet kiezen.

Om Dazure via HDN aan te vragen dien je vanaf morgen Dazure (opnieuw) in te stellen in de productinstellingen.