The following macros are not currently supported in the header:
  • style

28-03-2019

De indeling van het klantgegevensscherm is vernieuwd

De volgende nieuwe velden zijn toegevoegd:

  • Legitimatiesoort
  • Legitimatienummer
  • Afgiftedatum
  • Afgifteplaats
  • Afgifteland

Deze velden worden ook doorgestuurd naar je HDN-aanvraag bericht. Hierdoor is het niet meer nodig om deze gegevens per aanvraag opnieuw in te voeren. Om deze velden zichtbaar te krijgen moet je eerst op de balk onder identiteit klikken. Dit hebben we gedaan omdat deze gegevens als gevoelige persoonsgegevens gekenmerkt zijn. Ze zijn daarom alleen zichtbaar als je ze wilt wijzigen.


Wijziging motivatietekst bij Inkomensbeschermers in thema Arbeidsongeschiktheid

We hebben een aanpassing gedaan in de motivatieteksten voor de inkomstenbeschermers in het thema Arbeidsongeschiktheid. Wanneer je een inkomstenschermer adviseert (zoals de TAF Inkomensbeschermer of de Callas Inkomensgarantie) verschijnt nu op het motiverenscherm onder Toelichting product een andere motivatie dan bij een niet-inkomensbeschermer. Uiteraard kun je deze tekst nog altijd zelf aanpassen.

TAF Special Overlijdensrisicoverzekering Quantum Leben nu beschikbaar

Je kunt vanaf nu ook de TAF Special ORV QL aanvragen in Findesk.

De TAF Special ORV heeft een premiebetalingsduur die 5 jaar korter is dan de looptijd. Hierdoor is totaal verschuldigde premie gedurende de looptijd bij dalende kapitalen in het algemeen lager dan bij de Personal variant. De maandelijks of jaarlijkse premie is veelal hoger. Behalve het verschil in de premiebetalingsduur bij dalende kapitalen, zijn de voorwaarden van de TAF Special en TAF Personal ORV met Quantum Leben nagenoeg gelijk.

Stel het product nu in bij de Productinstellingen.