The following macros are not currently supported in the header:
 • style

Hoe werkt het HDN formulier?

Introductie

Via het HDN formulier worden hypotheekaanvragen of verzekeringsaanvragen naar geldverstrekkers of verzekeraars verstuurd. Findesk vult het HDN-formulier automatisch aan met de gegevens uit jouw dossier. Toch komt het wel eens voor dat je zelf iets moet aanpassen in het HDN formulier. Bijvoorbeeld wanneer een geldverstrekker specifieke eisen heeft of wanneer er nog gegevens ontbreken in het dossier. Deze handleiding helpt je op weg om deze aanpassingen te maken.

Voorbeeld van het HDN-aanvraag scherm

Algemene werking

Met het HDN-formulier kun je je aanvraag klaar maken voor het versturen naar de geldverstrekker van je keuze. In de basis is het formulier gelijk voor elke geldverstrekker. Vanuit het Findesk dossier kan daarom ook al veel ingevuld worden. Geldverstrekkers kunnen echter afwijken van het standaardformulier. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van nieuwe velden of het beperken van het aantal leningdelen die gemaakt kunnen worden.

Hoe vul ik het in?

Het HDN-formulier geeft aan welke velden niet goed zijn ingevuld door het veld rood te maken. Ook wordt dan aan de rechterkant een fout getoond dat het veld niet ingevuld kan worden.

Er zijn een aantal typen fouten:

 • Verplichtheidcontrole: Er is een veld niet ingevuld. Het veld is in het formulier rood gemarkeerd. Deze moet goed gevuld worden, anders kan de aanvraag niet verstuurd worden.
 • Veldinhoudcontrole: De veldinhoud is niet correct. Het veld is in het formulier rood gemarkeerd. Deze moet goed gevuld worden, anders kan de aanvraag niet verstuurd worden.
 • Geldverstrekkercontrole: Deze controleert 1 of meerdere velden van de aanvraag. Deze controles hebben een (info) en zijn niet verplicht om op te lossen. 
 • Technische controle: Deze geven vaak een Engelstalige foutmelding. Omdat deze vaak lastig zijn om op te lossen, staan ze bij Veelvoorkomende problemen verder uitgewerkt

Door het foute veld in te vullen en te klikken  wordt opnieuw gecontroleerd of de velden goed zijn ingevuld. Wanneer alle velden gevuld zijn kan op geklikt en kan de aanvraag verstuurd worden.

Tips bij het invullen

Veel van bovenstaande fouten kunnen voorkomen worden door onderstaande tips te volgen:

 1. Vul jouw Findesk dossier zoveel mogelijk aan. Veelvoorkomende velden die vaak vergeten worden om in het dossier in te vullen zijn IBAN en legitimatie. Wanneer deze al bij het invoeren van de Klantgegevens worden meegenomen hoeven ze niet in elk HDN-formulier opnieuw gevuld te worden
 2. Vul jouw eigen profielinformatie aan. Hiermee wordt het onderdeel Tussenpersoon gevuld.
 3. Een ORV toevoegen (FinancieleDekking) kan het beste door onderstaande stappen in te vullen.

Verplichtheidscontroles


Inhoudelijke controle.

Geldverstrekkercontrole

Technische controle 


Veelvoorkomende problemen

Ik wil een Overlijdensrisicoverzekering toevoegen

Om het snelste een ORV toe te voegen kun je het beste in het thema Overlijden een advies maken. Dit is ongeacht of je ook daadwerkelijk de ORV via Findesk afsluit.

Een overlijdensrisicoverzekering toevoegen via het thema Overlijden

Het is belangrijk dat de hypotheekaanvraag nog niet gestart is. Indien dit wel het geval is, moet eerst via Mijn Producten → Wijzig → Aanvraag afbreken de aanvraag worden afgebroken.

 1. Ga via het Thema-overzicht naar Overlijden
 2. Klik op Adviseren
 3. Vul de verzekerde bedragen en opties in
  1. NB: ook al wil je een bestaande ORV toevoegen, dan is het nog het beste een Advies toe te voegen. Bestaande ORVs worden niet overgenomen in HDN hypotheekaanvragen.
 4. Klik op Opslaan en dit verzekeren
 5. Herhaal bovenstaande stappen voor de 2e aanvrager indien 2 aparte ORV's gewenst zijn
 6. Ga naar Mijn Producten (bovenin)
 7. Klik op Aanvragen bij de Hypotheek.

Handmatig een overlijdensrisicoverzekering toevoegen

 1. Klik op FinancieleDekking +. Deze staat vrijwel onderaan de pagina. Het HDN-formulier ziet er als volgt uit:

 2. Doe dit vervolgens ook voor PremieAfspraken, Verzekerde, Verzekeringsnemer, VerzekerdeBedragen. 
 3. Vul vervolgens de rode velden in.
 4. Herhaal bovenstaande stappen indien er nog een ORV moet worden toegevoegd

Ik zie de melding: Het HDN bericht kan niet gevalideerd worden. De validate geeft een fatale fout. (VAL)

Deze melding is vaak de laatste melding die verschijnt in een lijst met foutmeldingen. Wanneer de meldingen die ervoor staan worden opgelost zal ook deze melding verdwijnen. Vaak komt ook de melding Fatal Error (XSD) hierbij voor. Deze is ook het gevolg van een melding die erboven staat genoemd.

Ik zie de melding: 8402 value '' does not match regular expression facet '-?\d{1,12}\.\d{2}' (XSD)


Deze melding komt vaak naar voren wanneer een verplicht getalveld leeg is. Om te weten om welk veld het gaat, moet 1 regel hoger worden gekeken. In het voorbeeld rechts betekent dit dat FinancieleDekking.DuurInMnd niet gevuld is.

Ik zie de melding 8408 value'' not in enumeration (XSD)

Deze melding komt voor wanneer een keuzelijst niet gevuld is, terwijl deze verplicht is. Het veld erboven geeft aan om welk veld het gaat. In het voorbeeld rechts betekent dit dat PolisLopendJN niet gevuld is.

Ik zie de melding "16405 missing elements in content model ("veel velden") (XSD)" (vaak een lange melding)

Deze melding is vaak erg lang. Hij wordt veroorzaakt dat er een "object" of groep ontbreekt in de een groep. Dit betekent dat je op de + moet klikken achter een van de groepen. Om te zien bij welke groep dit gedaan moet worden, moet je de melding erboven bekijken. Bijvoorbeeld hiernaast staat erboven "FinancieleDekking" Dit betekent dus dat er binnen Financiele Dekking 1 van de groepen moet worden toegevoegd.

Ik zie de melding Hypotheekgever. Identificatie => 32768 Empty Element

In dit geval is er geen BSN nummer vermeld in de aanvraag. Ga naar het onderdeel Identificatie in het HDN aanvraagformulier en verwijder dit onderdeel door op het prullenbakje te klikken.

Klik daarna op valideren en opslaan. De melding is dan verdwenen en je kunt weer verder met de aanvraag 
Na het toevoegen van een Financiele Dekking  ziet het formulier er zo uit.
Fatale fouten


Regular expression foutNot in enumeration fout

Missing elements fout