The following macros are not currently supported in the header:
  • style

12-11-2019

NHG-grenzen en kosten 2020 toegevoegd

Gecorrigeerd op: 12/11/2019

In 2020 wordt de NHG-grens verhoogd van € 290.000 naar € 310.000 (zonder EBV) en van
€ 307.400 naar € 328.600 met EBV. Daarnaast is de borgtochtprovisie is gewijzigd naar 0,7%.

Deze wijzingen zijn vanaf nu in Findesk verwerkt.

Findesk zal, wanneer de rekendatum in het dossier op of na 1-1-2020 ligt, de nieuwe NHG-normen hanteren bij het bepalen van de maximale hypotheek en in de controles bij Kijk & Vergelijk. Je kunt de rekendatum instellen op het Analysescherm. Dossiers met een rekendatum in 2019 worden aan de hand van de huidige grenzen gecontroleerd.

"In een eerdere versie van de release notes werd een borgtochtprovisie van 0,9% vermeld. Dit is inmiddels gecorrigeerd naar 0,7%."

Productwijzigingen: Scildon

Geplaatst op: 12/11/2019

De Scildon Hypotheek ORV heeft nieuwe voorwaarden: de voorlopige dekking bij ongevallen is aangepast. Daarnaast waren in Findesk verkeerde grenzen voor medische keuring aangegeven. Deze zijn hersteld naar 'geen medische keuring'. Tevens zijn de nieuwste voorwaardendocumenten toegevoegd.