Omgaan met verlaging van de AOW-leeftijd

In 2019 heeft de overheid het pensioenakkoord ondertekend dat op 1 januari 2020 in gaat. Dit betekent dat iedereen geboren tussen 1-9-1953 en 1-1-1961 eerder AOW ontvangt.  In onderstaande tabel is dit samengevat:


GeboortedatumNieuwe AOW-leeftijd per 1-1-2020Oude leeftijdGewijzigd?
>= 1-1-1953 < 1-9-195366 jaar 4 maanden 66 jaar 4 maandenNee
>= 1-9-1953 < 1-9-195466 jaar 4 maanden 66 jaar en 8 maandenJa
>= 1-9-1954 < 1-9-195566 jaar 4 maanden 67 jaar en 3 maandenJa
>= 1-9-1955 < 1-6-1956 66 jaar 7 maanden 67 jaar en 3 maandenJa
>= 1-6-1956 < 1-3-195766 jaar 10 maanden 67 jaar en 3 maandenJa 
>= 1-3-1957 < 1-1-196167 jaar67 jaar en 3 maanden Ja 
>= 1-1-196167 jaar67 jaar en 3 maanden Ja

Findesk zal deze tabel vanaf 19 december 2019 gaan hanteren.


Impact op maximale hypotheek

Een eerdere pensioendatum betekent in veel gevallen dat er ook eerder sprake is van een verminderd inkomen bij pensioen. Hierdoor zal de maximale hypotheekberekening in zijn totaliteit ook lager uitkomen. Een lening die voor de wijziging nog paste zal nu eerder afgelost moeten worden.

Impact op gewenste pensioendatum

In het thema Pensioen laat Findesk een gewenste pensioendatum zien. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen waar de grafiek voor Pensioen moet beginnen. De datum wordt eenmalig berekend aan de hand van de geboortedatum.

Voorbeeld: Bij een dossier met een geboortedatum op 1-1-2000 wordt voor de wijziging een pensioendatum op 1-4-2067 getoond. 


Om de nieuwe AOW-leeftijd hier te laten zien moet je zelf deze datum aanpassen naar 1-1-2067:

Impact op pensioenregelingen

Als je in Findesk een pensioenregeling opvoert, vullen wij de Pensioendatum al voor je in. Dit is de op dat moment bekende AOW-datum. Wanneer de AOW-datum wijzigt betekent dit dat de al vooringevulde datum niet meer correct is. In het geval van een eerdere AOW-leeftijd kan dit tot gevolg hebben dat je een pensioengat krijgt. De AOW-datum is nu immers eerder dan de Pensioendatum. Je mag daardoor fors minder lenen omdat er voor een aantal maanden sprake is van een sterk verminderd inkomen.

Om dit op te lossen dien je zelf de regeling aan te passen en de Pensioendatum te vullen met de AOW-datum, zodat de pensioenregeling weer aansluit op de AOW-datum en er geen sprake meer is van een gat in het inkomen.

Een voorbeeld

Een klant is geboren op 1-1-1960:

Zijn pensioendatum is vóór de AOW-wijziging 1-4-2027:


Een dan opgevoerde regeling zal dan als Pensioendatum standaard ook 1-4-2027 hanteren:

Dit resulteert in dit dossier in een maximale hypotheek van


Na de wijziging van de AOW-datum zal dit betekenen dat er een pensioengat ontstaat. De AOW-datum is dan gewijzigd in 1-1-2027. Je ziet dit terug in een fors lagere maximale hypotheek:


Om dit te corrigeren dien je de regeling op 1-1-2027 te laten ingaan:

Je ziet vervolgens weer een hogere maximale hypotheek:

NB: het bedrag wijkt nog steeds af van hoe dit voor de wijziging was. Dit komt omdat er nu 3 maanden eerder al sprake is van pensioen, waardoor de looptijd van het vervroegd af te lossen leningdeel korter wordt. Tevens zijn de AOW-uitkeringsbedragen gewijzigd.