Hoe bepaalt Findesk de pensioendatum?


De pensioendatum in Findesk wordt bepaald op basis van de officieel bekend gemaakte AOW-datum. De AOW-datum wordt jaarlijks gebaseerd op ramingen van de levensverwachting van het Centraal Bureau van Statistiek.

Wij hebben ervoor gekozen om de AOW-leeftijd aan te houden zoals die op dit moment wordt aangegeven door de SVB. De reden hiervoor is dat adviezen die nu uitgewerkt worden, gebaseerd zijn op gegevens uit bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl. Ook hier wordt uitgegaan van de AOW-leeftijd zoals op dit moment bekend is en niet van de geschatte AOW-leeftijd óf de toekomstige AOW-leeftijd.

Het is wel mogelijk om de pensioenleeftijd of pensioendatum handmatig aan te passen in Findesk. Op die datum zal dan de pensioenuitkering plaatsvinden. De AOW-datum wordt door ons vastgesteld en is niet aan te passen.
(nb. de tool op de website van de SVB geeft de geschatte AOW-leeftijd weer; deze wordt door ons dus niet gebruikt)

Ter informatie:

De AOW-leeftijd is definitief vastgesteld tot en met 2025. Deze AOW-leeftijd is berekend op basis van het Pensioenakkoord. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1958? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. Kijk ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.