27-02-2020

Aegon verzekeringen en Woonfonds ORV vanaf 29 feb niet meer aan te vragen

Geplaatst op: 27/2/2020

Met ingang van 1 maart 2020 stopt Aegon met de verkoop van de Aegon Overlijdensrisicoverzekering (AORV), Aegon Garantie Inkomen (AGI) en de Aegon Lijfrente Uitstelverzekering (ALUV). De reden hiervoor is dat de individuele levensverzekeringsmarkt de laatste jaren fors onder druk staat en genoemde producten niet meer kostendekkend kunnen worden aangeboden. Vanaf 29 februari is het niet meer mogelijk deze producten aan te vragen. Vanaf 1 maart accepteert Aegon alleen nog nieuwe aanvragen op basis van een geldige offerte die vóór 1 maart 2020 is gemaakt. Mogelijke alternatieven voor genoemde producten zijn Hera Life ORV en Aegon Lijfrenteverzekeringen.

 

Woonfonds stopt per 1 maart 2020 met de actieve distributie van de Overlijdensrisicoverzekering. Vanaf 29 februari is het daarom niet meer mogelijk nieuwe Woonfonds Overlijdensrisicoverzekeringen mee te nemen in het advies. Het identieke product van Centraal Beheer blijft wel actief op de orv-markt. Aanvragen voor Woonfonds ORV die al zijn ingediend en nog niet geaccepteerd zijn, worden vanzelfsprekend nog afgehandeld.

Opslaan van Zelf aanvullen aangepast

Geplaatst op: 27/2/2020

We hebben een Opslaan knop toegevoegd bij de onderdelen Zelf aanvullen binnen de thema's Pensioen, Overlijden, Arbeidsongeschikt en Werkloos.

Voorheen werden de wijzigingen vanzelf opgeslagen, maar hierdoor konden technische fouten optreden. Om binnen Findesk op een eenduidige manier informatie op te slaan en om de technische fouten te voorkomen is deze aanpassing gedaan. Je moet nu dus elke wijziging in een Zelf aanvullen veld eerst op de opslaan knop klikken voordat Findesk verder doorrekent.

Premie veld aangepast in advies

Geplaatst op: 27/2/2020

In de thema's Overlijden, Arbeidsongeschikt en Werkloos wordt bij Advies het veld Premie getoond. Het was altijd mogelijk deze te overschrijven. In dat geval werd er een slotje getoond. Dit is nu aangepast in een Herbereken knop. Wanneer blijkt dat het advies een andere Premie oplevert zal deze Herbereken knop altijd verschijnen en kun je zelf bepalen of je gebruik wilt maken van deze premie of van je eigen gekozen premie.

Productwijzigingen

Geplaatst op: 27/2/2020

  • Nieuw document Lot

  • Nieuwe voorwaarden voor het overbruggingskrediet van Venn Hypotheken.

  • Nieuwe voorwaarden voor de TAF Maandlastenbeschermer.