The following macros are not currently supported in the header:
  • style

26-03-2020

Callas Inkomensgarantie en Woongarant Verzekerd Inkomen Plan vernieuwd

Geplaatst op: 26/3/2020

De Callas Inkomensgarantie en de Woongarant Verzekerd Inkomen Plan nu nog beter!

  • Maximale looptijd van 30 jaar naar een onbeperkte looptijd (max. tot 67 jarige leeftijd verzekerde)

  • Maximaal gegarandeerd inkomen van € 6.000,- naar € 7.499,-

  • Nu ook uitkering mogelijk in het tweede jaar AO. Hiervoor zijn de nieuwe varianten Callas InkomensGarantie (uitkering na eerste jaar arbeidsongeschikt) en Woongarant Verzekerd Inkomen Plan (uitkering na eerste jaar arbeidsongeschikt) toegevoegd. Deze kun je instellen via Productinstellingen

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen zijn de producten 'Callas Woonlastenverzekering + TOP verzekering' en 'Woongarant Hypotheekbeschermingsplan + WGA Hiaatverzekering' vervallen.

Productwijzigingen

Geplaatst op: 26/3/2020

  • GewoonIdee by Allianz: Nieuwe productkaart

  • Hypotrust Vrij Leven: Aanpassing voorwaarde inkomensverklaring

  • Vista ondersteunt niet langer inkomensverklaring en aan te vragen via: United capital, De Financiële Makelaar, Financieel Support Nederland

  • Interbank aan te vragen via HypotheekCompany

  • Obvion wijziging maximale overbrugging niet verkocht onderpand